LISTA ÖVER UTSKRIFTSLOGG

Du kan skriva ut utskriftslogglistan manuellt när du så önskar.
De objekt som skrivs ut för listan och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

JOBBNR.

Det fyrsiffriga nummer som automatiskt tilldelas godkända utskriftsjobb.

Tid

Det datum och klockslag (med 24-timmarsklocka) då ett utskriftsjobb slutfördes.

JOBBNAMN

Namnet på det utskrivna dokumentet, eller typen av utskrift.

Användare

Namnet på den användare som skickade utskriften till maskinen.

ARKxKOPIOR

Antalet sidor i varje kopiesats och antalet utskrivna satser.

RESULTAT

"OK" eller "FEL" anges.
Om utskriftsjobbet avbryts, skrivs <STOPP> ut.
OK:
Utskriften slutfördes.
FEL:
Utskriften misslyckades. Bredvid "FEL" skrivs felkoden ut.

Skriva ut utskriftsjobbhistoriken

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobblogg].
3.
Tryck på listrutan → välj vilken typ av jobb du vill skriva ut → tryck på [Skriv ut lista].
4.
Tryck på [Ja].
6Y5R-028