Lista över registrerade LDAP-servrar

Du kan manuellt skriva ut listan med registrerade LDAP-servar när du vill.
OBS!
Bara en administratör kan skriva ut listan med registrerade LDAP-servrar. (Se "Administratörsinställningar".)

Skriva ut LDAP-serverinställningar

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Lagra LDAP-server].
3.
Tryck på [Skriv ut lista].
4.
Tryck på [Ja].
5.
Tryck på [Stäng].
6Y5R-02J