LISTA ÖVER SÄNDJOBB

Du kan manuellt skriva ut sändjobblistan när det behövs.
De objekt som skrivs ut för listan och en beskrivning av varje objekt anges nedan.

MOTT. TID

Datumet och tiden då sändjobbet registrerades, med 24-timmarsklocka. Användarnamnet skrivs inte ut när maskinen inte kan identifiera användaren (t.ex. vid automatisk vidarebefordring).

STARTTID

Tiden (med 24-timmarsklocka) då dokumentet började överföras. Starttiden skrivs bara ut för sändjobb som angetts med inställningen Tidsbestämd sändning.

ANSLUT. FAXADRESS

Mottagarens adress.

ANSLUTANDE NAMN

Mottagarens ID skrivs ut.

JOBBNR.

Det fyrsiffriga nummer som automatiskt tilldelas godkända sändjobb.

KOMMUNIK. LÄGE

Överföringens typ och metod.
Överföringstyp: Skicka (S.)
Överföringsmetod: Skrivare, FTP, SMB, WebDAV, brevlåda (BREVLÅDA), I-Fax (I-FAX), e-post (E-POST)

SID.

Antal sidor som skickades.
OBS!
En lista över sändningar via e-post, I-Fax, filserver och brevlådor skrivs ut på sändjobblistan.
Om ett fält är för stort för att få plats i skärmen, skrivs bara de tecken ut som får plats i skärmen.

Skriva ut status på sändjobb

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus].
3.
Tryck på listrutan → välj [Skicka] → tryck på [Skriv ut lista].
4.
Tryck på [Ja].
6Y5R-02C