Justera papperets vikningsposition

Du kan justera vikningspositionerna på papperet när ett vikningsläge anges.
Placeringen av sadelvikning kan justeras när Saddle Finisher-AN har monterats. (Se "Finisher-AN/Saddle Finisher-AN/Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU".)
Placering av C-falsning, Z-falsning, mittfalsning, dragspels-Z-falsning och dubbel parallell vikning kan justeras när Paper Folding Unit-J har monterats. (Se "Paper Folding Unit-J".)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Justera falsningens placering].
3.
Välj metod för vikningsposition på papperet.
Du justerar sadelvikningens position genom att välja det pappersformat som du vill ändra.
4.
Justera vikningens placering genom att trycka på [] eller [] → tryck på [OK].
Om du har valt [Justera placering av dubbel parallell falsning] justerar du de två vikningspositionerna (A och B).
6Y5R-0K5