Läget Växla sadelfalsning

Du kan ange om du vill prioritera produktivitet eller justering när du använder sadelfalsning.
Det här läget kan ställas in när Finisher-AN eller Saddle Finisher-AN har monterats. (Se "Finisher-AN/Saddle Finisher-AN/Puncher Unit-BS/Puncher Unit-BT/Puncher Unit-BU".)
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera åtgärd] → [Växla sadelfalsningsläge].
3.
Välj [Prioritera produktivitet] eller [Justeringsprioritet] → tryck på [OK].
Information om varje alternativ visas nedan:
[Prioritera produktivitet]
I det här läget prioriteras produktivitet. Det utmatade papperet kanske inte justeras.
[Justeringsprioritet]
Eftersom prioritet ges åt att justera det utmatade papperet, minskar produktionshastigheten jämfört med läget [Prioritera produktivitet].
VIKTIGT!
[<Växla sadelfalsningsläge>] aktiveras vid användning av följande papper.
Papperstyp: Tunt papper, normalt papper, tjockt papper, bestruket papper
Basvikt: Tunt papper: 60–79 g/m2, normalt papper: 80–105 g/m2, tjockt papper: 106–209 g/m2, bestruket papper: 106–209 g/m2
När [<Prioritera produktivitet>] har valts, kan det hända att kanterna för sadelfalsningen inte justeras på grund av temperatur, luftfuktighet, pappersegenskaper eller bilddensitet.
6Y5R-0KA