Korrigering av färgstick

Du kan avlägsna färgsticket för varje färg som visas på vit bakgrund vid utskrift eller kopiering.
VIKTIGT!
Den här funktionen visas bara om inställningen har gjorts tillgänglig av den auktoriserade Canon-återförsäljaren. Även om funktionen visas, får ingen annan än den systemansvarige ändra dem. För mer information om hur du ändrar dessa inställningar, kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Korrigera färgstick].
3.
Välj den färg som orsakar färgsticket → tryck på [+] för att justera.
Om du ställer in ett positivt värde [+], försvinner färgsticket, men följande problem kan uppträda.
- Färgblekning uppträder i den bakre ändan av den utskrivna bilden.
- Glansiga fläckar uppstår.
- Fina linjer skrivs ut ännu finare.
Om du ställer in ett negativt värde [-] när dessa problem uppträder kan de förbättras.
VIKTIGT!
Kontakta en auktoriserad Canon-återförsäljare om problemet kvarstår trots att du anger "+2" som värde.
4.
Tryck på [OK].
5.
Utför automatisk toningsjustering.
För mer information om automatisk toningsjustering, se "Automatisk toningsjustering"
VIKTIGT!
När inställningarna ändrats utför du först en automatisk toningsjustering och sedan en justering av färgbalansen, eftersom färgbalansen kan bli instabil.
6Y5R-0JC