Göra färgerna klarare vid utskrift i fullfärg

Du kan ange att färgen ska vara livfull vid kopiering/utskrift av lagrade filer. Du kan ange ett standardvärde för alla jobb i motsats till att ange färgen för varje jobb separat.
OBS!
Det här läget aktiveras om du väljer [Fullfärg] i [Välj färg] för funktionen Kopia eller Åtkomst lagrade filer, eller om maskinen upptäcker att originalet är i fullfärg när [Auto (färg/S&V)] har valts.

1.
Tryck på .
2.
[Justering/underhåll] → [Justera bildkvaliteten] → [Färgrikedomsinställnin. för fullfärgsutskrift].
3.
Välj [Nivå 1] eller [Nivå 2] → tryck på [OK].
[Nivå 2] använder livfullare färger än [Nivå 1].
Tryck på [Standard] för att reproducera originalets färger.
OBS!
Den här inställningen aktiveras först när du har startat om maskinen (stängt av och slagit på huvudströmbrytaren). För information om hur du slår på och av maskinens huvudström, se "Innan du börjar använda maskinen"
6Y5R-0J7