Funktionen på skärmen Snabbmeny

Det här avsnittet beskriver de grundläggande åtgärder du kan utföra från maskinens pekskärm.

Knappar på skärmen Snabbmeny

Skärmen nedan, som visas när du trycker på , kallas för Snabbmeny-skärmen. Följande tangenter visas på skärmen Snabbmeny.
1
[Personlig]
Tryck för att visa de knappar som registrerats som personliga knappar. [Personlig] visas bara när hantering av avdelnings-ID har ställts in.
2
[Delad]
Tryck för att visa de knappar som registrerats som delade knappar.
3
Tryck för att redigera skärmen Snabbmeny.
Du kan ange följande inställningar:
[Ändra knappstorlek till liten]/[Ändra knappstorlek till stor]
[Bakgrundsinställningar]
[Redigera knappar]
[Begränsa användning av snabbmeny]
4
Visningsområdet för personliga/delade knappar
De registrerade personliga knapparna/delade knapparna visas i det här området.
5
[Logga ut]
Tryck för att logga ut.
Om du är inloggad med hantering av avdelnings-ID, visas [Logga ut].
Följande ikoner visas på skärmen och anger jobbtypen.
Ikon
Funktionstyp
Kopiera
Scanna och skicka
Scanna och lagra
Genväg till de delade mapparna

Visa skärmen Snabbmeny

1.
Logga in från inloggningsskärmen.
Ange avdelnings-ID och PIN-kod → tryck på [Logga in].
2.
Tryck på .
OBS!
Tryck på för att återgå till huvudmenyn.

OBS!
Om hantering av avdelnings-ID har ställts in, visas inte skärmen för inloggning. För mer information om hantering av avdelnings-ID, se "Hantering av avdelnings-ID"
6Y5R-14U