Översikt över den här funktionen

Snabbmeny är en funktion som ökar effektiviteten hos åtgärder som använder maskinens funktioner för ett kontor. Du kan skapa och registrera funktionsinställningar som används ofta, t.ex. Kopiera, Scanna och skicka samt Scanna och lagra i en knapp.
Ett exempel: du kan scanna dubbelsidiga original och skicka filen i ett kompakt PDF-format via e-post till mottagaren genom att trycka på en knapp.
Det finns två typer av knappar: den delade knappen som kan användas av alla användare och den personliga knappen som bara kan ställas in och användas av respektive användare.
OBS!
För information om funktionen Scanna och skicka, se "Scanna och skicka"
Du kan komma åt maskinen via en webbläsare och importera och exportera de personliga/delade knapparna.
Med funktionen Snabbmeny kan du registrera följande inställningar i en knapp:
Inställningar som kan registreras i [Favorit- inst.] i funktionen Kopia (Se "Kopiera".)
Inställningar som kan registreras i [Favorit- inst.] för funktionen Scanna och skicka (Se "Scanna och skicka".)
Inställningar som kan registreras i [Favorit- inst.] i funktionen Scanna för Scanna och lagra (Se "Scanna och lagra".)
Kortkommandon till mapparna för funktionerna Scanna och lagra eller Åtkomst lagrade filer (se "Scanna och lagra" och "Åtkomst lagrade filer")
Nedan visas hur du registrerar inställningar för de personliga/delade knapparna.
Snabbvalsknappar
Som en standardinställning är snabbvalsknappar som lagrats som delade knappar för funktionen Kopia och Scanna och skicka tillgängliga med följande inställningar. Använd snabbvalsknapparna efter behov.
Knappnamn
Inställningsinnehåll
Kopiera
(2på1/2-sidig)
Färgval: Auto (färg/svart)
2-sidig: 1 på 2 sidor
N på 1: 2 på 1
Originaltyp: Text/tryckt bild
OBS!
Standardinställningar används för alla funktionsinställningar för [Kopia] utom de inställningar som listas i "Inställningsinnehåll" ovan.
För anvisningar om hur du registrerar en personlig knapp/delad knapp, se förklaringen med funktionen Scanna och skicka som exempel i "Registrera en personlig knapp/delad knapp"
För information om vilka tillvalsprodukter som krävs för att använda funktionerna Kopiera, Scanna och skicka och Scanna och lagra, se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion"
 
6Y5R-14R