Tvåsidig kopiering

I det här läget kan du göra dubbelsidiga kopior av enkel- eller dubbelsidiga original, eller enkelsidiga kopior av dubbelsidiga original.
VIKTIGT!
När du använder [1-sidig2-sidig] eller [2-sidig1-sidig], ser du till att placera originalen på rätt sätt. Placera original med horisontell (liggande) riktning, t.ex. A4R och A5R, horisontellt. Om sådana original placeras vertikalt skrivs baksidan på kopian ut upp och ned.
A4-papper är det enda pappersformat som kan användas med [Bok2-sidig].
Placera dina original på originalglaset när du använder [Bok2-sidig]. [Bok2-sidig] kan inte användas när originalet placeras i dokumentmataren.
OBS!
Se till att justera in originalen på rätt sätt vid kopiering med [2-sidig]. Passa in den övre kanten på originalet med den bakre kanten på originalglaset (efter pilen i de övre vänstra hörnet), eller med den bakre kanten på mataren.
Placera dina original i mataren när du använder [2-sidig1-sidig].

1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [2-sidig].
OBS!
Om [Autosortering] har satts till "På", väljs läget Sortera eller Förskjut + sortera automatiskt när du placerar originalen i dokumentmataren. (Se "Aktivera automatisk sortering".)
Om du vill skapa kopior med [Bok2-sidig] i rätt sidordning börjar du med den första uppslagna sidan i boken eller det inbundna originalet.
3.
Välj typ av 2-sidig kopiering.
1-sidig till 2-sidig:
2-sidig till 2-sidig:
2-sidig till 1-sidig:
Bok till 2-sidig:
1-sidig till 2-sidig:
I det här läget kan du göra dubbelsidiga kopior från enkelsidiga original.
Tryck på [1-sidig2-sidig].
Om du vill ställa in riktningen för dubbelsidiga kopior, tryck på [Ange detaljer] → välj typ av dubbelsidig riktning → tryck på [OK].
[Boktyp]:
Fram- och baksidan på kopian har samma riktning i höjdled.
[Kalendertyp]:
Fram- och baksidan på kopian har motsatt riktning i höjdled.
2-sidig till 2-sidig:
I det här läget kan du göra dubbelsidiga kopior från dubbelsidiga original. Om du placerar ett dubbelsidigt original i mataren scannas båda sidorna automatiskt. I det här läget kopierar du båda sidorna av ett original i mataren till ett pappersark.
Tryck på [2-sidig2-sidig]
Om du vill ställa in riktningen för dubbelsidiga kopior, tryck på [Ange detaljer] → välj typ av originalkopiering → tryck på [OK].
Original
[Boktyp]:
Originalets fram- och baksida har samma riktning i höjdled.
[Kalendertyp]:
Originalets fram- och baksida har motsatt riktning i höjdled.
Kopiera
[Boktyp]:
Fram- och baksidan på kopian har samma riktning i höjdled.
[Kalendertyp]:
Fram- och baksidan på kopian har motsatt riktning i höjdled.
2-sidig till 1-sidig:
I det här läget kan du kopiera båda sidorna av ett original i universalmatare till separata pappersark.
Tryck på [2-sidig1-sidig].
Om du vill ställa in riktningen för enkelsidiga kopior, tryck på [Ange detaljer] → välj typ av dubbelsidig riktning → tryck på [OK].
[Boktyp]:
Originalets fram- och baksida har samma riktning i höjdled.
[Kalendertyp]:
Originalets fram- och baksida har motsatt riktning i höjdled.
Bok till 2-sidig:
I det här läget kan du göra dubbelsidiga kopior av motstående sidor. Du kan också kopiera fram- och baksidan av en sida i bundna original som böcker och tidskrifter.
Vänster/höger 2-sidig
Med den här inställningen skapas dubbelsidiga kopior av motstående sidor.
Fram/bak 2-sidig
Med den här inställningen skapas dubbelsidiga kopior av fram- och baksidan av en sida.
Tryck på [Bok2-sidig].
Om du vill ställa in riktningen och typen för dubbelsidiga original, tryck på [Ange detaljer] → välj typ av dubbelsidig riktning → tryck på [OK].
Kopieringsmetod
[Vänster/höger2-sidig]:
Kopierar uppslagen i boken eller det inbundna originalet på fram- och baksidan på ett enda pappersark.
[Fram/bak2-sidig]:
Kopierar fram- och baksidorna för den vänstra eller högra sidan på båda sidorna av ett enda pappersark.
Om du vill kopiera i rätt sidordning börjar du med den första uppslagna sidan i boken eller det inbundna originalet.
Placera originalet med framsidan nedåt och se efter att överkanten ligger an mot den bakre kanten på originalglaset (vid pilen högst upp till vänster).
Originalet placeras med framsidan nedåt på originalglaset.
[Vänsterorienterad bok]
[Högerorienterad bok]
Originalet kopieras från höger till vänster.
Originalet kopieras från vänster till höger.
OBS!
För information om tillvalsprodukter som krävs för att använda [2-sidig 1-sidig], se "Tillvalsprodukter som krävs för varje funktion"
4.
Tryck på [OK] → [Stäng].
5.
Tryck på .
Tryck på [Starta kopiering] när den sista originalbunten har scannats.
OBS!
Du kopierar nästa uppslag när du använder [Bok2-sidigt], vänder du sidan för originalet → placera originalet på originalglaset → tryck på.

VIKTIGT!
Beroende på papperets kvalitet kan du kanske inte kopiera i det här läget.
OBS!
Papperet som används vid dubbelsidig utskrift måste uppfylla nedanstående villkor:
Pappersformat: 330 mm x 483 mm, 305 mm x 457 mm, 320 mm x 450 mm (SRA3), A3, A4, A4r, eget format (139,7 mm x 182 mm till 330,2 mm x 487,7 mm*), förutom overheadfilm, klar film, etiketter eller flikpapper
* Långa ark (210 mm x 487,8 mm till 330,2 mm x 762 mm) kan användas närLong Sheet Tray-D har monterats.
Ytvikt: 60 till 400 g/m2
Om antalet original är udda när du använder [1-sidig2-sidig] lämnas baksidan på den sista kopian tom. (Den tomma sidan räknas inte som en kopia i maskinens räkneverk.)
Om du använder [1-sidig2-sidig] tillsammans med [Olika originalformat], skrivs kopior ut som enkelsidiga kopior på papper med respektive format. Om du vill göra dubbelsidiga kopior med original med olika format, måste du välja papper i förväg.
Om du placerar originalen på originalglaset för kopiering med [2-sidig2-sidig] följer du anvisningarna i skärmen för att scanna båda sidorna av originalen.
Om du vill placera dina tvåsidiga original på originalglaset för kopiering med [2-sidig1-sidig], anger du [Bygg jobb]. (Se "Bygg jobb".)
Om du väljer Fram/bak 2-sidig vid kopiering med [], lämnas framsidan på den första dubbelsidiga sidan och baksidan på den sista dubbelsidiga sidan tomma. (Den tomma sidan räknas inte som en kopia i maskinens räkneverk.)
6Y5R-0UX