Utskrift med vattenstämpel

I det här läget kan du skriva ut vattenstämplar på kopiorna. Du kan också lägga till egen text i vattenstämpeln.
1.
Tryck på → [Kopia].
2.
Tryck på [Alternativ] → [Vatten- stämpel].
3.
Ange bildens riktning och utskriftsplacering.
Riktning:
[Stående bild]:
Tryck här om du placerar originalen stående.
[Liggande bild]:
Tryck här om du placerar originalen i sidled.
Stående bild
Liggande bild
Vertikal placering
Horisontell placering
Vertikal placering
Horisontell placering
Om du väljer [Centrera] för utskriftspositionen, skrivs vattenstämpeln ut mitt på papperet.
OBS!
Om du anger två av [Sidnumrering], [Kopiesats- numrering] eller [Utskrifts- datum] för att skriva ut på samma position, visas ett bekräftelsemeddelande när du trycker på .
Du kan trycka på [Ange detaljer] om du vill justera utskriftsplaceringen.
För att justera utskriftspositionen, tryck på [X] eller [Y] → justera utskriftspositionen med [-] eller [+] → tryck på [OK].
För att ange utskriftspositionen för baksidan när du utför dubbelsidig utskrift, välj [Tvärtom mot framsida] eller [Samma som framsida] → tryck på [OK].
4.
Ange utskriftsinställningarna för vattenstämpeln.
Tryck på listrutan <Format> → välj storlek på vattenstämpeln.
Välj storlek på vattenstämpeln från [10,5 pt], [12,0 pt], [14,0 pt], [24,0 pt], [36,0 pt], [54,0 pt] och [72,0 pt].
Tryck på listrutan <Färg> → välj färg på vattenstämplarna.
Tryck på <Vattenst.typ> listrutan → välj typ av vattenstämpel.
Om du väljer [Eget], tryck på [Ange] och ange texten → tryck på [OK] → [OK].
VIKTIGT!
Text som du anger i [Eget] sparas inte automatiskt. Om du vill registrera text att välja med vattenstämplar när det behövs, trycker du på [Registrera] → ange den text som ska registreras.
OBS!
Du kan också välja text som har registrerats i [Registrera tecken f/sidnumr./vattenstämpel]. (Se "Registrera/Redigera/Ta bort användardefinierad text till sidnumrering och vattenstämplar".)
5.
För att ange detaljerade vattenstämpelinställningar, tryck på [Ange detaljer].
Fortsätt med steg 6 om du inte vill ange andra inställningar.
Ange på vilka sidor vattenstämpeln ska skrivas ut:
Ställa in utskriftstypen:
Ange på vilka sidor vattenstämpeln ska skrivas ut:
Tryck på [Sidor för utskrift].
Välj de sidor vattenstämpeln ska skrivas ut på → tryck på [OK] → [OK].
Ställa in utskriftstypen:
Tryck på [Utskriftstyp].
Välj typ av utskrift → tryck på [OK] → [OK].
Om du väljer [Transparent] justerar du halvtonstätheten genom att trycka på [Ljus] eller [Mörk].
6.
Tryck på [OK] → [Stäng].

VIKTIGT!
Utskriftsprestanda kanske inte blir optimala, beroende på originalets innehåll och kombinationen av inställningar.
Om du använder [Vatten- stämpel] med [Lägg till omslag] eller [Infoga ark], skrivs inte siffror ut på de infogade sidorna.
6Y5R-0WL