Ansluta till ett SMB-/CIFS-nätverk och konfigurera en delad mapp

Windows
Vi rekommenderar att du kontaktar administratören för nätverket du använder när du konfigurerar filservern.
Antalet användare eller klienter som kan få åtkomst till en server med Windows är begränsat. När detta antal användare eller klienter har nåtts går det inte att sända till servern med Windows.
I exemplet nedan ges ett exempel med alternativ för Windows 8.1. Vilka alternativ du ser på skärmen varierar beroende på vilken miljö du jobbar i.
1.
Ange en mottagaradress med kontrollpanelen.
Det finns tre metoder för att ange mottagarens adress: välj önskad adress i listan som visas när du trycker på [Bläddra], sök efter adressen genom att trycka på [Sök värd] eller ange adressen med tangentbordet på pekskärmen.
Exempel på mottagarinställningar:
Inställningar på serversidan:
[Datornamn]/[NetBIOS-datornamn]:
swan
[Resursnamn]:
dela
Skapa en mapp som kallas "Bilder" 'inom det delade området och ange sedan den mappen som mottagare för sändning.
Maskinens adressinställningar:
<Protokoll:>:
Windows (SMB)
[Värdnamn]:
\\swan\share (sökväg för delade mappar)
[Mappsökväg]:
\Bilder
[Användarnamn]:
Användarnamn angetts på servern
[Lösenord]:
Lösenord för användaren
VIKTIGT!
Upp till 128 alfanumeriska tecken kan anges för [Värdnamn] på kontrollpanelen. Dessutom kan upp till 255 alfanumeriska tecken kan anges för [Mappsökväg]. Ange serverinställningarna inom teckengränsen.
Om du ändrar språk i pekskärmen, kanske inte [Värdnamn] och [Mappsökväg] visas på rätt sätt, eller så kanske du inte kan bläddra i kataloger.
Om språket i pekskärmen skiljer sig från datorn som används som master browser, kanske inte [Värdnamn] och [Mappsökväg] visas på rätt sätt, eller så kan du kanske inte bläddra i kataloger.

Samba (UNIX/Linux)

Samba 2.2.8a  eller senare stöds.
I vissa miljöer, kan du behöva göra detaljerade inställningar för att kunna använda Samba. För mer information, kontakta administratörenen för det nätverk du använder.
1.
Ange en mottagaradress med kontrollpanelen.
Det finns tre metoder för att ange mottagarens adress: välj önskad adress i listan som visas när du trycker på [Bläddra], sök efter adressen genom att trycka på [Sök värd] eller ange adressen med tangentbordet på pekskärmen.
Exempel på mottagarinställningar:
Inställningar på serversidan:
Datornamn:
swan
Delat namn:
dela
Skapa en mapp som kallas "Bilder" 'inom det delade området och ange sedan den mappen som mottagare för sändning.
Maskinens adressinställningar:
<Protokoll:>:
Windows (SMB)
[Värdnamn]:
\\swan\share (sökväg för delade mappar)
[Mappsökväg]:
\Bilder
[Användarnamn]:
Användarnamn angetts på servern
[Lösenord]:
Lösenord för användaren
För ett skärmexempel, se exempel i "Windows" ovan.
6Y5R-00J