Översikt över den här funktionen

När du trycker på [Inställningar för hant. av papperstyp] visas följande skärm. På den här skärmen kan du registrera och redigera detaljerad information om papperstyper som du använder ofta, som Eget papper.
Registrerade papperstyper visas med följande ikoner:
: Papper som registrerats från [Duplicera] eller [Pappers- databas] med standardinställningar.
: Papper som registrerats från [Duplicera] eller [Pappers- databas] med ändrade inställningar.
Du kan sortera vilka papperstyper som visas i listrutan.
[Alla]:
Alla papperstyper visas.
[Standardtyp]:
Visar endast standardpapperstyper.
[Egen typ]:
Visar endast egna papperstyper.
OBS!
Du kan bara redigera användarregistrerade papperstyper.
Du kan inte radera den detaljerade informationen eller radera papperstypen i följande fall:
Om papperstypen används för kopierings-/utskriftsjobb
Om papperstypen har registrerats för papperskällan (Se "Registrera pappersformat och -typ för en papperskälla".)
Om papperstypen har registrerats som det papper som ska justeras i [Registrera papper som ska justeras] i [Auto toningsjustering] (Se "Automatisk toningsjustering".)
Om papperstypen har registrerats som korrigeringsmönster i [Registrera korrigeringsmönster] i [Auto. korrigering färgtoninställningar] (Se "Automatisk korrigering av färgton".)
Du kan sortera papperstypslistan efter registreringsdatum (Reg. (stig.)Reg. (fall.)), namn (Namn (stig.)Namn (fall.)) eller basvikt (Vikt (stig.)Vikt (fall.)) i listrutan Sortera lista efter.
6Y5R-0EX