Hantera inlådor

Med fjärrgränssnittet kan du utföra åtgärder på dokument som har lagrats i inlådan för minnesmottagning, brevlådor och inlådor för konfidentiella fax, samt ange inställningar för inlådan för minnesmottagning, brevlådor och inlådor för konfidentiella fax.

Brevlåda

Scannade dokument lagras här. Upp till 100 brevlådor kan användas. Du kan skriva ut, skicka, duplicera eller ta bort dokument som har lagrats i brevlådor. Du kan också tilldela namn till brevlådor och skydda dem med PIN-koder.

Inlåda för minnesmottagning

Dokument mottagna i minnet via I-Fax-funktionen lagras här. Du kan skriva ut, skicka eller ta bort dokument som har lagrats i inlådan för minnesmottagning. Du kan också ange om I-Fax-dokument tas emot i minnet och om inlådan för minnesmottagning ska skyddas med en PIN-kod.

Inlådor för konfidentiella fax

Dokument som tas emot via I-Fax-funktionen som uppfyller angivna villkor för vidarebefordring lagras här. Högst 50 inlådor för konfidentiella fax kan skapas. Du kan skriva ut och ta bort dokument som lagrats i inlådor för konfidentiella fax. Du kan också tilldela namn till inlådor för konfidentiella fax och skydda dem med PIN-koder.

OBS!
För att kunna ta emot I-Fax-dokument i minnet, tryck på → [Funktionsinställningar] → [Ta emot/vidarebefordra] → [Gemensamma inställningar] → [Ange fax/I-fax inlåda] → sätt [Use I-Fax Memory Lock] till På från maskinens kontrollpanel. Samma inställningar finns tillgängliga genom att klicka på [Settings/Registration] → [Receive/Forward] → [Memory Lock Settings] från fjärrgränssnittet.
De hanteringsåtgärder för brevlådan som är tillgängliga med hjälp av fjärrgränssnittet är samma som de du når från maskinens kontrollpanel. För anvisningar om hur du hanterar åtgärder för inlådan för minnesmottagning, brevlådor och inlådor för konfidentiella fax från kontrollpanelen, se "Inlåda för fax/I-Fax"
För mer information om minnesläget för I-Fax, se "Inlåda för fax/I-Fax"
6Y5R-16Y