Starta om maskinen

Inställningar för systemansvarig gör att du kan starta om maskinen från fjärrgränssnittet.
VIKTIGT!
När maskinen startas om, avbryts alla pågående jobb. Kontrollera att alla jobb är klara innan du startar om maskinen.
OBS!
För att starta om maskinen måste du logga in som administratör.

1.
Klicka på [Settings/Registration] → [Restart Device] → [Perform Restart].
2.
Klicka på [OK].
OBS!
Det kan ta lite tid att starta om maskinen.

VIKTIGT!
När du ändrar nätverksinställningarna måste du starta om maskinen för att aktivera de ändrade inställningarna.
Efter omstart av maskinen, om maskinen inte kan identifiera tillvalen, stänger du av strömmen till tillvalet och slår sedan till den igen. För mer information om strömbrytare, se "Innan du börjar använda maskinen"
6Y5R-166