Tabell med tillgängliga administratörsinställningar (pekskärmen)

Om en administratör har angetts, kan du begränsa åtgärder för allmänna användare och tillåta administratören att ange inställningar för varje funktion i skärmen Inställningar/Registrering. Vilka inställningar som är tillgängliga för användning varierar beroende på typ av administratör. I det här avsnittet beskrivs de inställningar i skärmen Inställningar/Registrering som varje typ av administratör kan använda.

Preferenser

Om administratören har angetts, kan följande inställningar i [Preferenser] endast anges av administratören.
Inställningar/Registrering
Systemansvarig
[Pappersinställningar]
[Inställningar för hant. av papperstyp]
[Visa inställningar]
[Standarddisplay efter start/återställning]
[Lagringsplats för visningsinställningar]
[Visa ID/användarnamn På/Av]
[Visa felmeddelande om återstående toner]
[Redigera hålslagsenhetens stansnamn]
[Redigera namn för primär fixeringsenhet]
[Redigera namn för sekundär fixeringsenhet]
[Inställ. för timer/energispar]
[Datum-/tidsinställningar]
[Tidformat]
[Begränsa autoåterställning av tid]
[Auto-avstängningstid]
[Veckotimer för aut. avstängning]
[Nätverk]
[Bekräfta ändringar av nätverksansl.inst.]
[TCP/IP-inställningar]

Justering/underhåll

Om administratören har angetts, kan följande inställningar i [Justering/underhåll] endast anges av administratören.
Inställningar/Registrering
Systemansvarig
[Justera bildkvaliteten]
[Auto toningsjustering]
[Registrera papper som ska justeras]
[Välj papper att justera]
[Välj metod]
[Antal utmatningsark för provsida]
[Auto. korrigering färgtoninställningar]
[Registrera korrigeringsmönster]
[Rasterinställningar]
[Färgbalans]
[Korrigera färgstick]
[Rätt vit lucka]
[Korrigera ojämn glättning för 2-sidig utskrift]
[Korrigera tonerapplicering slutkant]
[Växla arbetssätt för just. av fixeringstemp.]
[Miljö med låg temperatur]
[Korrigera ojämn glättning]
[Justera trumtemperatur]
[Specialutjämning]
[Underhåll]
[Rengör fixeringsvalsen]
[Automatisk rengöringsnivå för fixeringsvals]

Funktionsinställningar

Om administratören har angetts, kan följande inställningar i [Funktionsinställningar] endast anges av administratören.
Inställningar/Registrering
Systemansvarig
[Gemensamma]
 
 
 
[Inställningar f/pappersutmatn.]
[Normal/omv. utm.ordning med ext. efterbeh.]
[Utm. framsida upp/ned med extern efterbeh.]
[Bildorient. vid utm. med ext. efterbehandlare]
[Utskriftsin- ställningar]
[Inställ. för alternativ för kopiesatsnumrering]
[Scanningsinställningar]
[Auto online]
[Auto offline]
[Kopia]
[Välj färginställningar för kopia]
[Skicka]
[Gemensamma inställningar]
[S.-rapport]
[Rapport med sändbild]
[Rapport med bild för färgsändning]
[Bekräfta SSL-certifikat för WebDAV-sändning]
[Begränsa ny mottagare]
[Lägg alltid till enhetssignatur vid Skicka]
[E-post-/I-faxinställningar]
[Kommunikationsinställningar]
[Bekräfta SSL-certifikat för SMTP-sändning]
[Bekräfta SSL-certifikat för POP-mottagning]
[Max. datastorlek vid sändning]
[Standardämne]
[Tidsgräns för fullständig S.]
[Skriv ut MDN/DSN vid mottagning]
[Använd Skicka via server]
[Tillåt MDN ej via server]
[Begränsa sändningsmottagardomän]
[Slutför autom. när e-postadresser anges]
[Ta emot/vidarebefordra]
[Gemensamma inställningar]
[Avbryt och skriv ut mottagningsjobb]
[Hantera filer med vidarebefordringsfel]
[Inställningar för vidarebefordring]
[Ange fax/I-fax inlåda]
[PIN-kod för inlåda för minnesmottagning]
[Använd minneslås för I-fax]
[Starttid för minneslås]
[Sluttid för minneslås]
[Tidsgräns M. uppdelade data]
[Skicka alltid meddelande om M-fel]
[Lagra/få åtkomst till filer]
[Gemensamma inställningar]
[Begr. PIN för box till 7 siffr./Begr. åtkomst]
[Brevlådeinställningar]
[Inställningar för alla brevlådor]
[Säkerhetsinställningar för box]

Inställningar för mottagare

Om administratören har angetts, kan följande inställningar i [Ange mottagare] endast anges av administratören.
Inställningar/Registrering
Systemansvarig
[PIN-kod för adressbok]
[Hantera åtkomstnummer för adressböcker]
[Inkludera lösenord vid export av adressbok]
[Lagra LDAP-server]
[Sök aut. vid användning av LDAP-server]
[Registrera/Redigera villkor för LDAP-sökning]
[Ändra standardvillkor för LDAP-sökning]
[Hämta fjärradressbok]
[Öppna fjärradressbok]

Hanteringsinställningar

Om administratören har angetts, kan följande inställningar i [Hanteringsinställningar] endast anges av administratören.
Inställningar/Registrering
Systemansvarig
[Användarhantering]
[Informationsinställningar för systemansvarig]
[Hantering av avdelnings-ID]
[Enhetshantering]
[Enhetsinfo-inställningar]
[Enhetsinfo distribueringsinställningar]
[Begräns. funktioner, arbetssätt]
[Certifikat - inställningar]
[Visa jobbstatus före verifiering]
[Visa jobblogg]
[Spara granskningslogg]
[Spara tangentanvändningslogg]
[Licens/övrigt]
[Registrera licens]
[Fjärrgränssnitt]
[Radera meddelandeinnehåll]
[Fjärrfunktionsinställningar]
[Registrera/uppdatera programvara]
[Datahantering]
[Fullständig radering HDD-data]
[Initiera alla data/inställningar]
[TPM-inställningar]

VIKTIGT!
För information om administratören, se "Administratörsinställningar"
6Y5R-195