Registrera/ändra attribut för LDAP-sökning

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Ange mottagare] → [Registrera/Redigera villkor för LDAP-sökning].
3.
Registrera/ändra attributen för LDAP-sökning.
Så här registrerar du ett sökattribut:
Så här ändrar du ett sökattribut:
Så här tar du bort ett sökattribut:
Så här registrerar du ett sökattribut:
Tryck på [Inte reg. 1] eller [Inte reg. 2] → [Regist./redigera].
Tryck på [Visa namn] → ange visningsnamnet → tryck på [OK].
Tryck på [Attributnamn] → ange attributnamnet → tryck på [OK].
Tryck på [OK] → [Stäng].
Så här ändrar du ett sökattribut:
Välj det attribut som du vill redigera → tryck på [Regist./redigera].
OBS!
Du kan bara ändra de två grundinställda sökattribut som visas som "Inte registrerat". Du kan inte ändra attributen namn, e-post, organisation och organisationsenhet.
Tryck på [Visa namn].
Skriv ett visningsnamn → tryck på [OK].
Tryck på [Attributnamn] → ange attributnamnet → tryck på [OK].
Tryck på [OK] → [Stäng].
Så här tar du bort ett sökattribut:
Välj det sökattribut du vill ta bort → tryck på [Radera].
OBS!
Du kan bara ta bort de två grundinställda sökattribut som visas som 'Inte registrerat'. Du kan inte ta bort attributen namn, e-post, organisation och attribut för organisationsenhet.
Tryck på [Ja] → [Stäng].
4.
Tryck på [Stäng].
6Y5R-0EJ