Aktuellt datum och klockslag

Det är mycket viktigt att du ställer in aktuellt datum och klockslag. Inställningarna för aktuellt datum och klockslag används som standardinställningar i alla funktioner där sådan information krävs.
Tidszon:
Standardtidszonerna i världen uttrycks som skillnaden i antal timmar (upp till 12 timmar) från GMT (0 timmar). En tidszon är en region utan tidsskillnader.
Sommartid:
I vissa länder ställs klockan fram under sommaren. Detta kallas sommartid.
1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Preferenser] → [Inställ. för timer/energispar] → [Datum-/tidsinställningar].
3.
Ange aktuellt datum* och klockslag med (siffertangenterna).
Ange år, månad och datum med 4 siffror på samma sätt som visas på skärmen.
* Datumordningen kan variera beroende på land eller region.
OBS!
Om du skriver fel, tryck på → ange värdena igen.
Ange tidszonen:
Använda sommartid:
Ange tidszonen:
Tryck på listrutan <Tidszon> → välj tidszonen.
Använda sommartid:
Tryck på [På] → [Startdatum].
Tryck på listrutorna <Månad> och <Dag> → välj månad och dag.
Tryck på [-] eller [+] för att ställa in tiden → tryck på [OK].
Tryck på [Slutdatum] → välj månad, dag och klockslag då sommartiden upphör → tryck på [OK].
OBS!
Klockslaget vid Greenwich-observatoriet i England kallas GMT (Greenwich Mean Time).
Om du ställer in sommartid ställs maskinens standardtid automatiskt fram en timme vid angivet datum och klockslag.
4.
Tryck på [OK].

6Y5R-05U