Kontrollera I-Fax-överföring

Du kan kontrollera om ett I-Fax har tagits emot av POP-servern. Mottagningen påbörjas om ett I-Fax har tagits emot av POP-servern.
VIKTIGT!
När du använder fjärrfaxfunktionen tas ett faxat dokument som vidarebefordrats av servern emot av den här maskinen som ett I-Fax.
OBS!
För att använda [Kontr. M. av I-faxjobb], sätter <POP> till "På" i [Kommunikationsinställningar] för att möjliggöra för maskinen att ta emot via POP. (Se "Gemensamma kommunikationsinställningar för e-post/I-Fax".)
Du kan automatiskt ta emot I-Fax utan att trycka på knappen Kontr. M. av I-Fax-jobb i följande fall (Se "Gemensamma kommunikationsinställningar för e-post/I-Fax".):
<POP-intervall> i [Kommunikationsinställningar] är satt till ett annat värde än 0.
I-Fax tas emot med SMTP utan att gå via en server.

1.
Tryck på .
2.
Tryck på [Jobb] → [Jobbstatus] → välj [Vidarebefordra] från listrutan → tryck på [Kontr. M. av I-faxjobb].
Mottagningen påbörjas om ett I-Fax har tagits emot av POP-servern.
OBS!
Om du trycker på [Jobb] → [Jobblogg] → väljer [Mottagning] från listrutan visas även [Kontr. M. av I-faxjobb].
3.
Tryck på [Stäng].
6Y5R-15F