Statusmonitor/Avbryt

Var finns mitt dokument i utskriftskön?

Kontrollera status för jobb som använder denna bekväma knapp.

Använd den här knappen för att ändra ordningsföljd för jobb order, avbryta jobb och även kontrollera status för förbrukningsartiklar.
Vad är skärmen Statusmonitor/Avbryt?
Kontrollera, avbryta och ändra ordningsföljd för jobb
Kontrollera detaljerad information för det papper som är påfyllt i papperskällan
Kontrollera status för förbrukningsartiklar och annan information
6Y5R-154