Nastavenie klientov zdieľanej tlačiarne

V tejto časti je vysvetlený postup inštalácie ovládača, ktorý podporuje zdieľané tlačiarne, aby boli počítače v rovnakej sieti ako tlačový server nastavené ako klienti.

Predpoklady

Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera
Ak sa typy operačných systémov v tlačovom serveri a klientoch líšia, v tlačovom serveri nainštalujte ovládače pre operačné systémy podporované klientmi.
Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.

Postupy

1.
Otvorte okno [Sieť] vo Windows Explorer.
2.
Vyberte a dvakrát kliknite na počítač (tlačový server), ktorý ste nastavili na zdieľanie tlače.
3.
Dvakrát kliknite na ikonu zariadenia, ktoré sa má nainštalovať.
4.
Kliknite na tlačidlo [Áno] v zobrazenom hlásení.
5.
Nastavte podľa pokynov v sprievodcovi.
6.
Po dokončení inštalácie reštartujte počítač.
Nainštalované zariadenie sa zobrazuje v časti [Zariadenia a tlačiarne] v systéme Windows Ovládací panel.
POZNÁMKA
Uistite sa, že ovládače nainštalované na klientoch sú vždy najnovšie, aby sa zhodovali s aktualizáciami ovládača nainštalovaného na tlačovom serveri. Ak je verzia ovládača na klientoch staršia než na tlačovom serveri, nastavenia ovládača servera sa neodrazia na klientoch.

Príbuzné témy