Konfigurácia nastavení zdieľaného tlačového servera

V tejto časti je vysvetlený postup nastavenia počítača pripojeného k zariadeniu ako tlačového servera. Ak ho chcete použiť ako tlačový server, nainštalujte Canon Driver Information Assist Service a nakonfigurujte nastavenia zdieľania tlačiarne.
Keď sú k tlačovému serveru pripojené počítače, ktoré sú v rovnakej sieti ako tlačový server (klienti), môžete ich nastaviť tak, aby si automaticky prevzali alternatívny ovládač z tlačového servera. Alternatívny ovládač je ovládač, ktorý umožňuje klientom s rôznymi operačnými systémami používať zdieľanú tlačiareň na tlačovom serveri.

Predpoklady

Pri spustení počítača sa prihláste ako člen skupiny Administrators.

Postupy

1.
Spustite inštalačný program → pokračujte podľa pokynov na obrazovke.
2.
Vyberte položku [Štandardná] alebo [Vlastná] → kliknite na položku [Ďalej].
3.
Vyberte Canon Driver Information Assist Service začiarknite políčko → kliknite na [Ďalej].
4.
Vyberte [Nastaviť informácie o tlačiarni] na obrazovke [Vyberte tlačiarne, ktoré chcete inštalovať] → kliknite na [Ďalej].
5.
V prípade potreby vyberte položku [Používať ako zdieľanú tlačiareň] → zmeňte položku [Zdieľaný názov] → kliknite na položku [Ďalej].
[Ovládače na pridanie]: Kliknite na túto možnosť, ak chcete nastaviť ovládač tak, aby si klienti mohli prevziať alternatívne ovládače.
6.
Postupujte podľa pokynov na obrazovke → kliknite na položku [Reštartovať] alebo [Ukončiť].

Príbuzné témy