Надсилання факсу з комп’ютера

Тут описано основну процедуру передавання факсу з комп’ютера з документами, створеними в програмі.
Крім того, зверніться до довідки, щоб дізнатися про елементи на екрані параметрів драйвера.
ПРИМІТКА
Якщо використовується пристрій, підключений через порт WSD, увімкніть функцію [Використовувати інтерфейс WSD] на пристрої.

Необхідні умови

Налаштування відомостей про пристрій
Якщо не вдається отримати відомості про пристрій, потрібно вручну налаштувати додаткові модулі, установлені на пристрої.

Процедури

1.
Виберіть меню друку в програмі.
2.
На екрані друку, що відобразиться, виберіть використовуваний пристрій → натисніть [Настроювання].
Залежно від програми розділ [Настроювання] може називатися «Властивості принтера» або «Властивості».
Якщо розширені параметри передавання факсів не потрібні, натисніть [Друк] або [OK] і перейдіть до кроку 5.
3.
Налаштуйте потрібні елементи на екрані параметрів друку драйвера → натисніть [OK].
За потреби переходьте на інші аркуші та налаштовуйте інші параметри.
Дані на аркуші [Вибрати адресата] > [Зберегти відомості про надіслані факси й зображення], [Аркуш обкладинки] та [Розширені параметри] також можна встановити під час надсилання факсу на кроці 5.
4.
Натисніть [Друк] або [OK] на екрані друку програми.
5.
Укажіть адресата на відображеному екрані [Параметри надсилання факсу].
У разі зазначення адресата з адресної книги
(1) Відкрийте аркуш [Вибрати адресата].
(2) Виберіть адресну книгу в розділі [Список адресних книг] → виберіть адресата → натисніть [Додати до списку адресатів].
У разі безпосереднього введення адресата
(1) Відкрийте аркуш [Ввести адресата].
(2) Виберіть режим обміну даними для використання в розділі [Режим обміну даними].
(3) Виберіть [Номер факсу/URI] → укажіть [Номер факсу] чи [URI].
За потреби налаштуйте інші елементи.
6.
На екрані [Параметри надсилання факсу] натисніть [Надіслати].

Пов’язані теми