Scanning fra et program

Her forklares de forberedelser, du skal udføre inden scanningen, og den faktiske scanningsprocedure.