[Laajennetut asetukset] -välilehti

Voit määrittää yksityiskohtaisempia asetuksia kuin [Perusasetukset]-välilehdessä, esimerkiksi alkuperäisen suunta ja tummuuden säätö.

Syöttöasetukset

[Skannaustapa]
Valitse alkuperäisten asettamistapa ja skannattava pinta.
[Alkuperäinen koko]
Valitse alkuperäisen koko.
[+][-]
[Alkuperäisen paksuus]
Valitse syöttölaitteeseen asetetun alkuperäisen paksuus.
[Alkuperäinen Suunta]
Valitse syöttölaitteeseen asetetun alkuperäisen suunnan asetustapa.
[Manuaalinen]
[Asetukset] [Alkuperäisen suunta-asetukset] ‑valintaikkuna
Asettaa manuaalisesti syöttölaitteeseen asetettujen alkuperäisten syöttösuunnan ja kaksipuolisten alkuperäisten avautumissuunnan.
[2-puolisen alkuperäisen avautumistyyppi] ‑asetusta voidaan käyttää, kun [Syöttölaite (2-puolinen)] on valittu kohdassa [Skannaustapa].
[Auto]
Tunnistaa alkuperäisten suunnan automaattisesti. Tätä voidaan kuitenkin käyttää vain ajurin 32-bittisen version kanssa.
[Skannattavat sivut]
Määritä syöttölaitteeseen asetetuista alkuperäisistä skannattavat sivut.
Kun [Määritä] on valittu, voit syöttää alkuperäisten sivujen määrän kohtaan [Sivut].
Syötä kohtaan [Sivut] esimerkiksi 60, kun haluat skannata 30-sivuisen kaksipuolisen alkuperäisen.
[Alkuperäisen tyyppi]
Valitse alkuperäisen tyypille sopiva tila.
[Skannattava alue]
Määritä skannattava alue numeroarvoilla. Arvojen määrittämisen yksikkö voidaan vaihtaa kohdassa [Tiedosto] > [Yksikkö].
Jos syöttölaitteen kanssa skannattaessa valitaan [Määritä skannausalue] kohdassa [Alkuperäinen koko], voit määrittää skannattavan alueen numeroarvoilla. Huomaa, että määritetyn alueen origopiste on syöttölaitteen keskellä.
Syöttölaitteen origopiste on osoitettu alla.

Kuvanlaatuasetukset

[Tarkkuus]
Asettaa tarkkuuden. Voit myös syöttää numeroarvon manuaalisesti yhden dpi:n tarkkuudella.
Tarkkuudet, jotka voidaan asettaa, vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan.
[Väritila]
Valitse alkuperäisen väritila.
[+][-]
[Densiteetin säätö]
Säätää kuvan tummuutta.
Kun [Auto] on käytössä, käytetään laitteen puolen tummuuden automaattista säätötoimintoa. Kun tätä laitteen toimintoa käytetään, myös asetukset [Taustan säätö] > [Poista tausta] tai [Estä läpi näkyminen] säädetään automaattisesti.
[Taustan säätö]
Säätää alkuperäisen taustan kuvanlaatua, kun [Auto]-asetusta ei ole valittu kohdassa [Densiteetin säätö].
Voit tehdä säädön niin, että alkuperäisen kääntöpuoli ei näy läpi tai että taustaväriä ei skannata. Voit lisäksi säätää taustan tummuutta.
Kohteet, joita voidaan säätää, vaihtelevat liitetyn laitteen mukaan.
[+][-]
[Väriasetukset] [Väriasetukset] ‑valintaikkuna
Voit määrittää kuvan kirkkauden, kontrastin ja gamma-arvon.
Tätä asetusta voidaan käyttää, kun [Väritila]-asetukseksi on valittu [Väri] tai [Harmaasävy] tai kun skannataan värialkuperäistä asetuksella [Väritila] > [Autom. (Väri /Mustav.)].
[Näytön gamma] ‑asetuksella voidaan säätää kokonaiskirkkautta korjaamalla alkuperäisten mustimpien ja valkoisimpien osien puolisävyjä (gamma-säätö). Tästä on hyötyä, kun skannataan ali- tai ylivalottuneita valokuvia yms.
[Käsittelyvaihtoehdot] [Käsittelyvaihtoehdot] ‑valintaikkuna
Voit määrittää kuvankäsittelyvaihtoehdot, esimerkiksi kehyksen viivojen käsittely ja pakkaussuhde.
[+][-]

[Esikatselu]
Kun alkuperäinen asetetaan valotuslasille, näyttää alkuperäisen esikatselun nykyisillä asetuksilla.
Voit myös määrittää skannattavan alueen esikatselualueella. Skannattava alue osoitetaan pisteviivoilla.
Tätä toimintoa voidaan käyttää, kun [Valotuslasi] on valittu kohdassa [Skannaustapa] ja jokin muu kuin [Auto] on valittu kohdassa [Alkuperäinen koko].
[Skannaa]
Skannaa alkuperäisen nykyisillä asetuksilla.

Aiheeseen liittyvää