Administrere skannestatus etter gruppe

Du kan dele brukere inn i grupper, f.eks. avdelinger, og administrere skannestatus etter avdelings-ID.
Denne funksjonen kalles Administrasjon av avdelings-ID.
Når funksjonen Administrasjon av avdelings-ID er stilt inn, kan bare brukere som er godkjent på enheten skanne med denne driveren.
Dette forklarer fremgangsmåten for skanning og fremgangsmåten for å lagre godkjenninginformasjon som kreves for funksjonen Administrasjon av avdelings-ID.

Lagring av godkjenninginformasjon som kreve for bruk funksjonen Administrasjon av avdelings-ID

Du kan eliminere behovet for å angi godkjenninginformasjon hver gang du skanner ved å følge denne fremgangsmåten for å lagre informasjonen på forhånd.

Forutsetninger

Stille inn funksjonen Administrasjon av avdelings-ID på enheten
Se enhetens håndbok for flere opplysninger.

Prosedyrer

1.
Velg enheten som skal brukes som skanner i Color Network ScanGear 2 Tool.
2.
I [Informasjon om skanner] > [Brukeradministrasjon], velger du [Administrasjon av avd.-ID].
Kun [Administrasjon av avd.-ID] kan vises i [Brukeradministrasjon], avhengig av den valgte skanneren.
3.
Klikk på [Brukeradministrasjon] > [Innstillinger].
4.
I [Innstillinger for avdelings-ID/PIN-kode]-dialogboksen, angi [Avdelings-ID] og [PIN-kode] → klikk [OK].
Når du vil skrive inn en PIN-kode, velger du [Lagre PIN-kode] og skriver inn PIN-koden.
Når du vil kontrollere avdelings-ID og PIN-kode ved skanning, velger du [Bekreft autentiseringsinformasjon ved skanning].
5.
Klikk på [Avslutt] for Color Network ScanGear 2 Tool.

Skanne med funksjonen Administrasjon av avdelings-ID angitt

Forutsetninger

Velge skanneren i Color Network ScanGear 2 Tool
Sjekk at skanneren er tilkoblet

Prosedyrer

1.
Lagre godkjenningsinformasjonen etter behov.
Konfigurer innstillingene ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
2.
Kjør skanning.
3.
Hvis dialogboksen [Bekreft avdelings-ID/PIN-kode] vises, skriver du inn [Avdelings-ID] og [PIN-kode] → klikk på [OK].
Skanningen starter.
MERK
Det kan hende at dialogboksen [Bekreft avdelings-ID/PIN-kode] ikke vises, avhengig av kombinasjonen av applikasjon og operativsystem som brukes.
I så fall, må denne godkjenningsinformasjonen lagres på forhånd i dialogboksen [Innstillinger for avdelings-ID/PIN-kode] i Color Network ScanGear 2 Tool for at du skal kunne bruke funksjonen Brukerautentisering.

Relaterte emner