Begrense tilgjengelige skannefunksjoner etter bruker

Kun brukere som er godkjent med brukernavn og passord kan bruke denne driveren til å skanne.
Denne funksjonen kalles Brukerautentisering.
Dette forklarer fremgangsmåten for skanning og fremgangsmåten for å lagre godkjenninginformasjon som kreves for funksjonen Brukerautentisering.

Lagring av godkjenninginformasjon som kreve for bruk funksjonen Brukerautentisering

Du kan eliminere behovet for å angi godkjenninginformasjon hver gang du skanner ved å følge denne fremgangsmåten for å lagre informasjonen på forhånd.

Forutsetninger

Stille inn funksjonen Brukerautentisering på enheten
Se enhetens håndbok for flere opplysninger.

Prosedyrer

1.
Velg enheten som skal brukes som skanner i Color Network ScanGear 2 Tool.
2.
I [Informasjon om skanner] > [Brukeradministrasjon], velger du [Brukerautentisering].
Kun [Brukerautentisering] kan vises i [Brukeradministrasjon], avhengig av den valgte skanneren.
3.
Klikk på [Brukeradministrasjon] > [Innstillinger].
4.
I [Innstillinger for brukerautentisering]-dialogboksen, angi [Brukernavn] og [Passord] → klikk [OK].
Skriv inn et passord ved å velge [Lagre passord] og skrive inn passordet.
Når du vil kontrollere brukernavn og passord ved skanning, velger du [Bekreft avdelings-ID/PIN-kode ved skanning].
5.
Klikk på [Avslutt] for Color Network ScanGear 2 Tool.

Skanne med funksjonen Brukerautentisering stilt inn

Forutsetninger

Velge skanneren i Color Network ScanGear 2 Tool
Sjekk at skanneren er tilkoblet

Prosedyrer

1.
Lagre godkjenningsinformasjonen etter behov.
Konfigurer innstillingene ved å følge fremgangsmåten nedenfor.
2.
Kjør skanning.
3.
Hvis dialogboksen [Bekreft brukernavn/passord] vises, skriver du inn [Brukernavn] og [Passord] → klikk på [OK].
Skanningen starter.
MERK
Det kan hende at dialogboksen [Bekreft brukernavn/passord] ikke vises, avhengig av kombinasjonen av applikasjon og operativsystem som brukes.
I så fall, må denne godkjenningsinformasjonen lagres på forhånd i dialogboksen [Innstillinger for brukerautentisering] i Color Network ScanGear 2 Tool for at du skal kunne bruke funksjonen Brukeradministrasjon.

Relaterte emner