Installera drivrutinen

Här beskrivs vad som ska kontrolleras och åtgärder för installation av drivrutinen.
Gör erforderliga kontroller innan du installerar drivrutinen.
Använd den här angivna metoden även när du avinstallerar drivrutinen.