Installera skrivardrivrutinen

Nedan förklaras hur skannerdrivrutinen ska installeras.
För att använda skannern måste du välja den enhet som används som skanner efter att installationen är klar.

Förutsättningar

Systemkrav
Förberedelser och försiktighetsåtgärder före installation
Logga in som en användare med administratörsbehörighet när du startar datorn.

Procedur

1.
Starta installationsprogrammet.
Om du använder ett installationsprogram som laddats ned från webbplatsen
Expandera den hämtade filen genom att dubbelklicka på den. Om installationsprogrammet inte startar automatiskt efter expanderingen dubbelklickar du på [Setup.exe].
Om du använder medföljande CD-ROM
(1) Sätt in CD-ROM i datorn.
Om menyn CD-ROM inte visas ska du klicka på "Öppna detaljer".
[+][-]
(2) Om skärmen för språkval visas väljer du språk → klicka på [OK].
(3) Klicka på [Installation] på menyskärmen.
(4) Om skärmen [Välj typ av anslutning] visas väljer du [Nätverksanslutning] → klicka på [Next].
(5) Bekräfta på skärmen [Installation] att [Color Network ScanGear 2] har valts → klicka på [Installera].
(6) Läs och godkänn CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA → klicka på [Ja].
2.
Välj ett språk → klicka på [OK].
3.
När skärmen CANONS LICENSAVTAL FÖR PROGRAMVARA visas godkänner du innehållet → klicka på [Ja].
4.
Klicka på [Next] i startfönstret för installationen.
Installationsprogrammet startas och fönstret med förloppsstatus öppnas.
5.
Klicka på [Close].
Om ett meddelande visas som anger att du ska starta om datorn följer du anvisningarna i meddelandet.
När installationen är klar visas dialogrutan [Välj skanner] i [Color Network ScanGear 2 Tool].
När du använder den här drivrutinen för första gången ska du fortsätta med att välja en skanner.

Närliggande information