Växla mellan online/offline för skannern

Här beskrivs hur du ställer fjärrskanningsfunktionen online när du vill använda enhetens skanningsfunktion.
Ställ skanningsfunktionen offline när du använder andra funktioner än skanning.
Beroende på aktuell enhet kan du ställa in automatisk online/offline. Mer information finns i enhetens användarhandbok.

Använda skanningsfunktionen

1.
Tryck på [Scanner] på skärmen [Hem] för enheten.
2.
Tryck på [ Online ].
Skannern är online.

Använda andra funktioner än skanningsfunktionen

1.
Tryck på [Scanner] på skärmen [Hem] för enheten.
2.
Tryck på [Offline] på fjärrskanningsskärmen.
Skannern är offline.
OBS!
Du kan använda andra funktioner medan data överförs även om skannern är online.
Om du trycker på [Offline] medan skanning pågår visas en dialogruta där du måste bekräfta att skanningen ska avbrytas. Klicka på [Ja] om du vill avbryta skanningen och ställa skannern offline.