Skanna från ett program

Här beskrivs de förberedelser som du måste göra innan du skannar samt själva skanningsproceduren.