[Speciális beállítások] lap

Az [Alapbeállítások] lapon szereplőkhöz képest részletesebb beállításokat konfigurálhat, például az eredeti dokumentum tájolását és a festékfedettség beállítását.

Bemeneti beállítások

[Képolvasási módszer]
Kiválaszthatja az eredeti dokumentumok és a beolvasandó felület elhelyezésének módját.
[Eredeti mérete]
Kiválaszthatja az eredeti dokumentumok méretét.
[+][-]
[Eredeti vastagsága]
Kiválaszthatja az adagolóba helyezett eredeti dokumentum vastagságát.
[Ered. Tájolás]
Kiválaszthatja az adagolóba helyezett eredeti dokumentum tájolásának beállítási módját.
[Kézi]
[Beállítások] [Eredetik tájolásának beállításai] párbeszédpanel
Manuálisan beállíthatja az adagolóba helyezett eredeti dokumentumok adagolási irányát és a kétoldalas eredetik nyitási irányát.
A [2-oldalas eredeti nyitási típusa] beállítás akkor használható, amikor a [Képolvasási módszer] pontban az [Adagoló (kétoldalas)] beállítás van érvényben.
[Auto]
Automatikusan érzékeli az eredeti dokumentumok tájolását. Ez a funkció azonban csak az illesztőprogram 32 bites verziójában áll rendelkezésre.
[Képolvasásra szánt oldalak]
Megadhatja az adagolóba helyezett eredeti dokumentum beolvasásra szánt oldalait.
A [Beállítás] elem kiválasztása esetén az [Oldalak] pontban megadhatja az eredeti oldalszámot.
Például egy 30 lapos kétoldalas eredeti dokumentum beolvasásánál az [Oldalak] pontban írja be a „60” értéket.
[Eredeti típusa]
Kiválaszthatja az eredeti dokumentum típusának megfelelő módot.
[Képolvasásra szánt terület]
Számértékekkel megadhatja a beolvasási tartományt. Az értékek megadásához használt egység a [Fájl] > [Egység] elemben módosítható.
Ha adagolóból történő képolvasás esetén az [Eredeti mérete] pontban kiválasztja a [Képolvasási terület beáll.] elemet, számértékekkel meghatározhatja a beolvasási tartományt. A meghatározott tartomány kiindulópontja az adagoló középpontja.
Az adagoló kiindulópontját az alábbi ábrán jelöltük.

Képminőség beállításai

[Felbontás]
Megadhatja a felbontást. Manuálisan is beírhatja a kívánt számértéket, egy dpi lépésköz használatával.
A beállítható felbontások a csatlakoztatott eszköztől függően változók.
[Színes mód]
Kiválaszthatja az eredeti dokumentum színmódját.
[+][-]
[Fedettség beállítása]
Beállíthatja a képek festékfedettségét.
Az [Auto] beállítás engedélyezése esetén az eszközoldali automatikus festékfedettség-beállítás kerül használatra. Ennek az eszközfunkciónak az alkalmazásakor a [Háttér beállítása] > [Háttér eltávolítása] vagy az [Átütés megakadályozása] pont értéke is automatikusan módosul.
[Háttér beállítása]
Módosíthatja az eredeti háttér képminőségét, amikor a [Fedettség beállítása] pontban nem az [Auto] beállítás van érvényben.
Beállíthatja, hogy ne üssön át az eredeti dokumentum hátoldala, illetve a háttér színét ne olvassa be a program. Emellett a háttér festékfedettségét is módosíthatja.
A módosítható elemek száma a csatlakoztatott eszköztől függően változó.
[+][-]
[Színbeállítások] [Színbeállítások] párbeszédpanel
Beállíthatja a kép fényerejét, kontrasztját és gamma értékét.
Ez a beállítás akkor használható, amikor a [Színes mód] értéke a [Színes] vagy a [Szürkeárnyalatos], illetve amikor a [Színes mód] > [Automatikus (Színes/F-fehér)] beállítás használatával olvas be színes eredeti dokumentumokat.
A [Monitor gamma] beállítással a kép általános fényerejét módosíthatja az eredeti dokumentum legfeketébb és legfehérebb részein lévő féltónusok korrekciójával (gamma érték módosítása). Ez a funkció alulexponált vagy túlexponált fényképek stb. beolvasásakor bizonyulhat hasznosnak.
[Feldolgozási beállítások] [Feldolgozási beállítások] párbeszédpanel
Megadhatja a képfeldolgozási beállításokat, például a keretvonalak feldolgozási módját és a tömörítési arányt.
[+][-]

[Előnézet]
Amikor eredeti dokumentumot helyez az üveglapra, az aktuális beállításokkal jeleníti meg az eredeti előnézetét.
Az előnézet területén meghatározhatja a beolvasási tartományt is. A beolvasási tartomány pontozott vonallal körülvéve jelenik meg.
Ez a funkció akkor áll rendelkezésre, ha a [Képolvasási módszer] beállítása az [Üveglap], és az [Eredeti mérete] pontban nem az [Auto] beállítás van érvényben.
[Képolvasás]
Az aktuális beállítások használatával olvashatja be az eredeti dokumentumot.

Kapcsolódó témakörök