Tarama Durumunu Gruba Göre Yönetme

Kullanıcıları gruplandırabilir (departman vb.) ve tarama durumunu departman kimliğine göre yönetebilirsiniz.
Bu işleve Departman Kimliği Yönetimi adı verilir.
Departman Kimliği Yönetimi işlevi ayarlandığı zaman yalnızca aygıtta kimliği doğrulanmış kullanıcılar bu sürücüyü kullanarak tarama işlemi yapabilir.
Burada, tarama prosedürü ve Departman Kimliği Yönetimi işlevi için gereken kimlik doğrulama bilgilerini kaydetme prosedürü açıklanmaktadır.

Departman Kimliği Yönetimi İşlevi için Gereken Kimlik Doğrulama Bilgilerini Kaydetme

Kimlik doğrulama bilgilerini her taramada belirtme zorunluluğunu bu prosedürü takip edip bilgileri önceden kaydederek ortadan kaldırabilirsiniz.

Önkoşullar

Departman Kimliği Yönetimi işlevini aygıt tarafında ayarlama
Ayrıntılar için aygıt kılavuzuna başvurun.

Prosedürler

1.
Color Network ScanGear 2 Tool'da tarayıcı olarak kullanılacak aygıtı seçin.
2.
[Tarayıcı Bilgileri] > [Kullanıcı Yönetimi]'nde [Departman Kimliği Yönetimi]'ni seçin.
Seçilen tarayıcıya bağlı olarak, [Kullanıcı Yönetimi]'nde yalnızca [Departman Kimliği Yönetimi] görüntülenebilir.
3.
[Kullanıcı Yönetimi] > [Ayarlar] öğelerini tıklatın.
4.
[Departman Kimliği/PIN Ayarları] iletişim kutusunda, [Departman Kimliği] ve [PIN] girin → [Tamam] düğmesini tıklatın.
PIN girmek için [PIN'i Kaydet]'i seçin ve PIN girin.
Tarama işleminde departman kimliğini ve PIN'i onaylamak için [Tarama Sırasında Kimlik Doğrulaması Bilgilerini Onayla]'yı seçin.
5.
Color Network ScanGear 2 Tool için [Çıkış]'ı tıklatın.

Departman Kimliği Yönetimi İşleviyle Tarama

Önkoşullar

Color Network ScanGear 2 Tool'da tarayıcıyı seçme
Tarayıcının çevrimiçi olduğunu onaylama

Prosedürler

1.
Gerekli kimlik doğrulama bilgilerini kaydedin.
Aşağıdaki prosedürü izleyerek ayarları yapılandırın.
2.
Tarama işlemini yapın.
3.
[Departman Kimliğini/PIN Onayla] iletişim kutusu görüntülenirse [Departman Kimliği]'ni ve [PIN]'i girin → [Tamam]'ı tıklatın.
Tarama başlar.
NOT
Kullanılan uygulama ve işletim sistemi kombinasyonuna bağlı olarak, [Departman Kimliğini/PIN Onayla] iletişim kutusu görüntülenmeyebilir.
Bu durumda, kullanıcı yönetimi işlevini kullanmak için, kimlik doğrulama bilgilerini Color Network ScanGear 2 Tool'un [Departman Kimliği/PIN Ayarları] iletişim kutusunda önceden kaydedin.

İlgili Başlıklar