Mengimbas daripada Aplikasi

Ini menerangkan persediaan yang perlu anda lakukan sebelum mengimbas dan prosedur mengimbas sebenar.