Persediaan Sebelum Mengimbas

Ini menerangkan prosedur untuk memilih pengimbas sebagai persediaan sebelum mengimbas dan membawa fungsi pengimbas jauh peranti dalam talian.