Color Network ScanGear 2 Tool

Dalam Color Network ScanGear 2 Tool, anda boleh pilih peranti untuk digunakan sebagai pengimbas.
Apabila fungsi pengurusan pengguna boleh digunakan dengan pengimbas, anda juga boleh menyimpan maklumat pengesahan.
Jika anda tetapkan maklumat pengesahan untuk disahkan apabila mengimbas, kotak dialog pengesahan dipaparkan.
Ini menerangkan Color Network ScanGear 2 Tool dan item kotak dialog untuk mengesahkan maklumat pengesahan.

Penerangan Tetapan

[Pilih Pengimbas] Kotak Dialog [Pilih Pengimbas]
Pilih pengimbas yang digunakan dengan Color Network ScanGear 2.
Pengimbas boleh ditentukan secara terus melalui alamat IP atau nama hos atau boleh dipilih daripada pengimbas ditemui pada subnet sama.
[+][-]
[Maklumat Pengimbas]
Memaparkan maklumat peranti yang dipilih sebagai pengimbas.
Menyertakan nama, alamat IP atau hos nama peranti yang digunakan sebagai pengimbas dan sama ada ia mempunyai penyuap.
[Pengurusan Pengguna]
Memaparkan fungsi pengurusan pengguna yang boleh digunakan oleh pengimbas. Jika berbilang fungsi dipaparkan, pilih fungsi pengurusan pengguna yang digunakan untuk mengimbas.
[Pengurusan ID Jab. (Dinyahdayakan untuk Imbasan)]: Fungsi Pengurusan ID Jabatan tersedia tetapi tidak boleh digunakan untuk mengimbas.
[Dinyahdayakan]: Fungsi pengurusan pengguna tidak boleh digunakan.
[Tetapan] Kotak Dialog [Tetapan Pengesahan Pengguna]
Menyimpan maklumat pengesahan yang digunakan untuk [Pengesahan Pengguna] dalam [Pengurusan Pengguna].
[+][-]
[Tetapan] Kotak Dialog [Tetapan PIN/ID Jabatan]
Menyimpan maklumat pengesahan yang digunakan untuk [Pengurusan ID Jab.] dalam [Pengurusan Pengguna].
[+][-]
[Uji Sambungan]
Menguji sama ada pengimbasan boleh dilakukan dengan pengimbas dipilih. Tetapan pemacu lalai dipulihkan semasa ujian dijalankan.

Kotak Dialog Pengesahan Maklumat Pengesahan

Kotak dialog pengesahan untuk fungsi pengurusan pengguna ditetapkan dalam pengimbas dipaparkan apabila [Imbas] diklik pada skrin tetapan imbas.
Walau bagaimanapun, jika tetapan untuk mengesahkan maklumat pengesahan dinyahdayakan, maklumat pengesahan yang disimpan digunakan dan pengimbasan dilakukan tanpa memaparkan kotak dialog berikut.
Kotak Dialog [Sahkan Nama Pengguna/Kata laluan]
[Nama Pengguna]
Masukkan nama pengguna untuk pengesahan pengguna yang didaftarkan dalam pengimbas.
Jika nama pengguna telah ditetapkan, nama pengguna yang disimpan akan dipaparkan.
[Kata laluan]
Masukkan kata laluan untuk pengesahan pengguna yang didaftarkan dalam pengimbas.
Jika kata laluan telah ditetapkan, kata laluan yang disimpan akan dipaparkan sebagai bintang (*).
Kotak Dialog [Sahkan PIN/ID Jabatan]
[ID Jabatan]
Masukkan ID jabatan yang didaftarkan dalam pengimbas.
Jika ID jabatan telah ditetapkan, ID jabatan yang disimpan akan dipaparkan.
[PIN]
Masukkan PIN untuk Pengurusan ID Jabatan yang didaftarkan dalam pengimbas.
Jika PIN telah ditetapkan, PIN yang disimpan akan dipaparkan sebagai bintang (*).
NOTA
Kotak dialog [Sahkan Nama Pengguna/Kata laluan] atau kotak dialog [Sahkan PIN/ID Jabatan] mungkin tidak dipaparkan, bergantung kepada kombinasi aplikasi dan sistem pengendalian yang digunakan.
Dalam kes ini, simpan maklumat pengesahan terlebih dahulu dalam [Tetapan Pengesahan Pengguna] atau kotak dialog [Tetapan PIN/ID Jabatan] bagi Color Network ScanGear 2 Tool untuk menggunakan fungsi pengurusan pengguna.

Topik Berkaitan