Memilih Pengimbas

Ini menerangkan prosedur untuk memilih peranti dalam Color Network ScanGear 2 Tool dan menggunakannya sebagai pengimbas.
Peranti yang digunakan boleh ditentukan melalui alamat IP atau nama hos atau dipilih daripada peranti yang ditemui pada subnet sama (rangkaian dengan ID rangkaian sama).
Pengimbas dipilih juga boleh ditukar.

Prasyarat

Pemasangan pemacu
Menutup skrin Color Network ScanGear 2
Color Network ScanGear 2 Tool tidak boleh dijalankan pada masa yang sama.
Format Yang Ditetapkan Apabila Memilih Pengimbas
Sahkan alamat IP dan nama hos peranti yang digunakan.
Untuk maklumat tentang tetapan rangkaian peranti, rujuk manual peranti.
Mengesahkan tetapan fungsi pengesahan yang digunakan (jika anda boleh menggunakan fungsi pengesahan)
PENTING
Untuk memaparkan peranti dalam hasil penemuan melalui nama hosnya, anda perlu mendaftar peranti dalam DNS dan menetapkan carian DNS berbalik. Jika ia tidak didaftar, masa penemuan meningkat dan hasilnya adalah alamat IP. Untuk maklumat tentang tetapan DNS, rujuk manual peranti atau berbincang dengan pentadbir rangkaian anda.

Prosedur

1.
Mulakan Color Network ScanGear 2 Tool → klik [Pilih Pengimbas].
Kotak dialog [Pilih Pengimbas] Color Network ScanGear 2 Tool mula secara automatik selepas memasang pemacu. Teruskan kepada langkah 2.
Color Network ScanGear 2 Tool boleh dimulakan dengan prosedur berikut.
Klik menu Mula > [Semua aplikasi] > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
Jika [Semua aplikasi] tidak dipaparkan di atas aplikasi yang dipinkan pada menu Mula, sila gunakan prosedur berikut.
Klik menu Mula > senarai aplikasi > [Color Network ScanGear 2] > [Color Network ScanGear 2 Tool].
2.
Dalam kotak dialog [Pilih Pengimbas], pilih pengimbas → klik [OK].
Gunakan antara kaedah berikut untuk memilih pengimbas.
Untuk menentukan alamat IP atau nama hos pengimbas
Pilih [Tentukan Alamat] → masukkan alamat IP atau nama hos peranti untuk digunakan dalam [Alamat IP atau Nama Hos].
Untuk menemui pengimbas pada rangkaian
(1) Pilih [Cari Pengimbas di Rangkaian].
(2) Pilih [Alamat IP] atau [Alamat IP atau Nama Hos] daripada [Alamat yang Dipaparkan dalam Hasil Carian] → klik [Cari].
(3) Pilih pengimbas untuk digunakan daripada [Hasil Carian].
3.
Sahkan [Maklumat Pengimbas] yang dipaparkan dalam Color Network ScanGear 2 Tool.
[Pengurusan Pengguna]: Apabila berbilang kaedah pengesahan dipaparkan, pilih kaedah pengesahan yang digunakan. Anda boleh konfigurasikan tetapan yang digunakan untuk fungsi pengesahan dalam [Tetapan].
[Uji Sambungan]: Anda boleh sahkan sama ada pengimbas boleh digunakan.
4.
Klik [Keluar].

Topik Berkaitan