Preparatius i precaucions per a la instal·lació

Aquí s'expliquen els preparatius que s'han de fer per instal·lar el controlador i quines precaucions cal prendre durant la instal·lació.

Obtenció de l'instal·lador

L'instal·lador es pot obtenir per qualsevol dels mitjans següents.
Descarregant-lo del lloc web (versions de 32 bits i 64 bits)
Descarregeu la versió Setup del controlador al lloc web de Canon (https://global.canon/).
CD-ROM inclòs
Pot ser que en alguns CD-ROM no hi hagi la versió de 64 bits.

Selecció de l'escàner

Podeu fer servir el dispositiu que heu seleccionat al quadre de diàleg [Seleccionar escàner] després que s'hagi acabat d'instal·lar com a escàner. La primera vegada que feu servir l'escàner, seleccioneu‑lo després de fer el següent.
Formats designats en seleccionar l'escàner
Confirmeu l'adreça IP o el nom d'amfitrió del dispositiu que es farà servir.
Si voleu obtenir informació relacionada amb la configuració de xarxa del dispositiu, consulteu el manual del dispositiu.
Confirmeu la configuració de la funció d'autenticació que es farà servir (si és que podeu fer‑la servir)
IMPORTANT
Per mostrar un dispositiu als resultats de detecció en funció del seu nom d'amfitrió, cal que registreu el dispositiu al DNS i definiu la cerca inversa de DNS. Si no està registrada, el temps de detecció augmenta i el resultat serà una adreça IP. Per obtenir informació detallada sobre la configuració DNS, consulteu el manual del dispositiu o poseu‑vos en contacte amb l'administrador de la xarxa.

Precaucions que cal prendre a l'hora de dur a terme la instal·lació

A l'hora dur a terme la instal·lació, heu de tenir en compte el següent.
Si apareix una pantalla sol·licitant-vos que permeteu realitzar canvis a l'ordinador, permeteu els canvis.
Si apareix una pantalla de Windows Security indicant-vos que l'editor del controlador no es pot verificar, permeteu-ne la instal·lació.
En els entorns on ja hi hagi instal·lat un controlador, aquest últim s'actualitzarà quan s'instal·li el nou.