Pri vyhľadávaní zariadení sa výsledky nezobrazujú podľa názvu hostiteľa

Ak chcete zvoliť skener vyhľadaním zariadení v sieti (*), zariadenia sa nemusia zobraziť podľa názvu hostiteľa.
Môže to mať nasledujúce príčiny. Pri riešení problému sa riaďte informáciami uvedenými v časti „Náprava“.
* Postup vyhľadávania zariadení je uvedený nižšie.
(1) V softvéri Color Network ScanGear 2 Tool kliknite na položku [Zvoliť skener] → vyberte [Vyhľadať skenery v sieti] v zobrazenom dialógovom okne.
(2) Vyberte položku [Adresa zobrazená vo výsledkoch vyhľadávania] > [IP adresa alebo názov hostiteľa] → kliknite na možnosť [Vyhľadať].

Príčina

Vyskytol sa problém so stavom servera DNS alebo nastavenia služby DNS nie sú správne.
Náprava
Overte nasledujúce.
Je v sieťových nastaveniach vášho počítača nastavená adresa servera DNS?
Je adresa servera DNS nastavená v sieťových nastaveniach vášho počítača nesprávna?
Je server DNS v prevádzke?
Je zariadenie, ktoré sa má použiť, zaregistrované v zóne spätného vyhľadávania servera DNS?
Informácie o nastaveniach služby DNS vám poskytne správca siete.

Príbuzné témy