Видалення драйвера сканера

Тут описано процедуру видалення драйвера сканера.
Передбачено два способи видалення: за допомогою функції видалення у Windows або програми встановлення.

Необхідні умови

Під час запуску комп’ютера ввійдіть у систему як користувач із правами адміністратора.

Процедури

Видалення за допомогою функцій Windows

1.
Відкрийте папку [Програми] (або [Система]) > [Інстальовані програми] (або [Програми та функції]) з розділу [ Настройки] меню «Пуск».
2.
Клацніть [︙] для [Color Network ScanGear 2] (або виберіть [Color Network ScanGear 2]) → клацніть [Видалити].

Видалення за допомогою програми встановлення

1.
Запустіть програму встановлення драйвера.
2.
Натисніть [Далі] на екрані запуску видалення.
3.
Натисніть [Close].
Якщо відобразиться повідомлення із запитом перезапустити комп’ютер, виконайте вказівки в повідомленні.

Пов’язані теми