Установлення драйвера сканера

Тут описано процедуру встановлення драйвера сканера.
Щоб використовувати сканер, після встановлення потрібно вибрати пристрій, що використовується як сканер.
ПРИМІТКА
Деякі мовні інтерфейси можуть не відображатися під час установлення з диска CD-ROM із комплекту постачання.

Необхідні умови

Системні вимоги
Підготовка до встановлення та застережні заходи
Під час запуску комп’ютера ввійдіть у систему як учасник групи Administrators.
Відображення екрана [Робочий стіл] (у разі використання Windows 8.1/Server 2012/Server 2012 R2)

Процедури

1.
Запустіть програму встановлення.
Якщо використовується програма встановлення, завантажена з веб-сайту
Двічі клацніть завантажений файл, щоб розпакувати його. Якщо програма встановлення не запускається автоматично після розпакування, двічі клацніть [Setup.exe].
Якщо використовується диск CD-ROM із комплекту постачання
(1) Вставте диск CD-ROM у дисковод комп’ютера.
Якщо меню CD-ROM не відображається, клацніть наступний елемент «Відкрити докладну інформацію».
[+][-]
(2) Якщо відображається екран вибору мови, виберіть мову → натисніть [OK].
(3) Натисніть [Installation] на екрані меню.
(4) Якщо відображається екран [Select the Type of Connection], виберіть [Network Connection] → натисніть [Next].
(5) На екрані [Installation] переконайтеся, що вибрано [Color Network ScanGear 2] → натисніть [Install].
(6) Підтвердьте, що ознайомилися з вмістом документа ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CANON → натисніть [Yes].
2.
Виберіть мову → натисніть [OK].
3.
Якщо відображається документ ЛІЦЕНЗІЙНА УГОДА НА ПРОГРАМНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ CANON, підтвердьте, що ознайомилися з його вмістом → натисніть [Так].
4.
Натисніть [Next] на екрані запуску встановлення.
Запуститься програма встановлення, і відобразиться екран стану виконання.
5.
Натисніть [Close].
Якщо відобразиться повідомлення із запитом перезапустити комп’ютер, виконайте вказівки в повідомленні.
Після встановлення відобразиться діалогове вікно [Вибрати сканер] засобу [Color Network ScanGear 2 Tool].
Якщо цей драйвер використовується вперше, для продовження виконайте процедуру вибору сканера.

Пов’язані теми