Geluiden instellen

U kunt het geluidsvolume van de machine voor het verzenden/ontvangen van een fax aanpassen. Naast het instellen van geluiden voor faxen kunt u aangeven of bevestigings- en alarmsignalen moeten klinken.
Deze instelling werkt alleen voor Lijn 1 (de standaardlijn). Gebruik deze instelling met Lijn 1 (de standaardlijn).

Het volume voor het verzenden/ontvangen van faxen aanpassen

U kunt het geluidsvolume van faxgeluiden aanpassen, zoals bij verzending en annulering van een fax, of van het geluid dat klinkt als de fax is afgedrukt. Indien gewenst, kunt u ook een geluid instellen voor het verzend-/ontvangstresultaat via het faxgeheugenslot.
1
Druk op <Volumeinstellingen>.
2
Pas het volume aan of geef de instelling op, en druk op <OK>.
<Alarmvolume>
Pas het geluidsvolume aan voor geannuleerde faxverzendingen, of voor voltooiing van het afdrukken van een ontvangen fax. Als u geen geluiden wilt horen, drukt u helemaal naar links.
<Lijnvolume>
Pas het geluidsvolume aan voor faxverzendingen. Als u geen geluiden wilt horen, drukt u helemaal naar links.
<Inkomend belvolume>
Druk op deze toets om het volume van binnenkomende faxen aan te passen wanneer <RX mode> is ingesteld op <Fax/tel. (Auto. schak.)>. Om het geluid te dempen, drukt u een paar keer helemaal naar links om het volume in te stellen.

De toon van de binnenkomende fax instellen

U kunt de toon van de binnenkomende fax niet alleen instellen wanneer de TELEPHONE 6 KIT is geïnstalleerd, maar ook wanneer een commerciële telefoon is aangesloten.
1
Druk op <Volumeinstellingen>.
2
Druk op <Inkomend fax belsignaal>.
3
Stel de binnenkomende toon in.
Selecteer <Aan> om de binnenkomende toon te laten klinken of <Uit> om deze niet te laten klinken. Als u <Uit> hebt geselecteerd, ga dan verder met stap 5.
4
Selecteer de teller van de binnenkomende toon.
Stel de teller in met <->/<+> of de numerieke toetsen.
5
Druk op <OK>.
Zelfs als de binnenkomende toon is ingesteld op <Uit>, is de binnenkomende toon te horen wanneer een fax binnenkomt tijdens de sluimermodus als het stroomverbruik tijdens de sluimermodus is ingesteld op Laag. <Energieverbruik in Sluimer mode>

Het bevestigings- en alarmsignaal instellen

De machine laat in verschillende situaties geluidssignalen horen, bijvoorbeeld wanneer toetsen op het bedieningspaneel of knoppen op het aanraakscherm worden ingedrukt, of wanneer een storing optreedt. U kunt opgeven of elk geluid apart moet worden ingesteld.
1
Druk op <Volumeinstellingen>.
2
Druk op <Overige volumeinstellingen>.
Als de optie voor het inschakelen van het gebruik van de faxfunctie niet is geïnstalleerd (Systeemopties), wordt <Volumeinstellingen> weergegeven.
3
Stel elk bevestigings-/alarmsignaal in en druk op <Sluiten>.
Items instellen
Beschrijving
<Invoersignaal>
Geluid dat klinkt als een toets op het bedieningspaneel of een knop op het aanraakscherm wordt ingedrukt
<Ongeldig invoersignaal>
Geluid dat klinkt bij een ongeldige bewerking via een toets/knop of bij het invoeren van een cijfer buiten het toegestane bereik
<Verbr.mat. aanvul. sign.>
Geluid dat klinkt wanneer de toner bijna op is
<Vergat origineeltint>
Geluid dat klinkt als een origineel op de glasplaat achterblijft nadat de bewerking is voltooid
<Foutsignaal>
Geluid dat klinkt wanneer een storing, zoals een papierstoring of bedieningsfout, optreedt
<Gereedsignaal>
Geluid om aan te geven dat een bewerking zoals kopiëren of scannen is voltooid
<Sluim.modussig.>
Geluid dat weerklinkt wanneer de sluimermodus van de machine wordt geactiveerd, of wanneer de machine wordt uitgeschakeld wanneer u <Inst. voor snelle opstart vr hoofdschakelaar> instelt op <Aan>. (Afhankelijk van de situatie start de machine niet snel op en klinkt het alarmsignaal niet.)
<Aanmeldingstoon>
Geluid dat klinkt als een aanmelding is gelukt
<Geheugen RX/TX eindsignaal>
Het geproduceerde geluid wanneer er geen fout optreedt bij het verzenden/ontvangen via het fax geheugenslot Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)
<Geheugen RX/TX foutsignaal>
Het geproduceerde geluid wanneer er een fout optreedt bij het verzenden/ontvangen via het fax geheugenslot Ontvangen documenten in de machine opslaan (Ontvangst in geheugen)
4
Druk op <OK>.
7J2C-036