Items op het <Home>-scherm

In dit gedeelte wordt beschreven welke items op het <Home>-scherm worden weergegeven.

Functieknoppen

Met deze knoppen kunt u de schermen voor basisfuncties zoals "Kopie" en "Scannen en verzenden" openen.
Wanneer veelgebruikte instellingen en bestemmingen als <Persoonlijk>/<Gedeeld> worden geregistreerd, worden ze als knoppen toegevoegd.
Wanneer u een knop ingedrukt houdt, verschijnen de instellingen voor de knop.

Met deze knop kunt u het <Home>-scherm aanpassen en beheren. U kunt het menu ook weergeven door de achtergrond ingedrukt te houden.
Wanneer u het <Home>-scherm aanpast, kunt u ook de achtergrond en het knopformaat wijzigen. Met beheerinstellingen kunt u de tijdlijn weergeven/verbergen enzovoort. Het <Home>-scherm aanpassen
U kunt <Menu> ook weergeven door de achtergrond van het <Home>-scherm ingedrukt te houden.

<Inloggen>/<Afmelden>

U kunt in-/uitloggen door op deze knop te drukken. Aanmelden bij de machine

 (Inst./Registrern)

U kunt het <Inst./Registrern>-scherm weergeven door op deze knop te drukken.

<Tijdlijn>

U kunt de instellingengeschiedenis en kennisgevingen voor sommige functies weergeven. Voor meer informatie raadpleegt u Weergave-instellingen voor de tijdlijn.

 (Statusmonitor)

U kunt de afdrukstatus, de verzend-/ontvangststatus van faxen, de gebruiksgeschiedens enzovoort controleren. Hiermee kunt u ook nagaan hoeveel papier en toner er nog is, de foutstatus controleren enzovoort. Het aanraakscherm gebruiken

Knoppengebied

De volgende drie typen knoppen worden van links naar rechts weergegeven, afhankelijk van de gebruiksstatus van de machine. De weergegeven knoppen verschillen afhankelijk van het model van uw machine en de optionele apparatuur.
Knop voor het verwijderen van het USB-geheugen
: Scherm voor het bevestigen van de verwijdering van geheugenmedia
Knop voor de procedure voor herstel/vervanging/bijvullen
: Scherm voor de procedure voor het herstellen van papierstoringen
: Scherm voor de procedure voor het herstellen van nietjesstoringen of het vervangen van de nietpatroonhouder
: Scherm voor de procedure voor het vervangen van de tonercartridge
: Scherm voor de procedure voor het vervangen van de tonerafvalbak
: Scherm voor de procedure voor het verwijderen van de nietafval/ponsafval/snijafval
: Scherm voor de procedure voor het vervangen van onderdelen
<Andere Taal/Toetsenbord>-knop
: Scherm voor omschakeling van weergavetaal/toetsenbord

Statusgebied

De status van de machine, lopende processen, fouten etc. worden weergegeven door middel van berichten en pictogrammen. Maatregelen bij elk bericht

Numerieke toetsen ([0] - [9], [*], [#])

Druk op deze toetsen om numerieke waarden, * en # in te voeren. Tekens invoeren

 (Reset)

Druk op deze toets om de wijzigingen te annuleren en de eerder opgegeven instellingen te herstellen.

 (Start)

Druk op deze toetsen om te beginnen met het kopiëren of scannen van documenten. U kunt de aanraaktijd aanpassen die nodig is om het startproces te beginnen. <Uitstel starten toetsenblokherkenning>

 (Wissen)

Druk op deze toets om ingevoerde waarden of tekens te wissen.

/

Druk op deze toetsen om het bereik van de numerieke toetsen die worden weergegeven op het scherm uit te breiden of te beperken.
 tot  worden weergegeven op andere schermen dan het scherm <Home>.
7J2C-025