Faxen verzenden en ontvangen via de machine (Fax op afstand)

Door deze machine aan te geven als relais, kunt u faxen verzenden en ontvangen vanaf een andere multifunctionele printer op hetzelfde netwerk, zelfs als die printer geen faxfunctie heeft. Deze functie wordt Fax op afstand genoemd. Wanneer deze functie wordt gebruikt, kunnen de machine met faxfunctie (deze machine) en de machine zonder faxfunctie worden vergeleken met respectievelijk een servermachine en een clientmachine. Het delen van faxfuncties en communicatielijnen verlaagt de introductiekosten en zorgt voor efficiënt gebruik van faxfuncties.
Voordat u een externe fax gaat gebruiken
U moet van tevoren instellingen aangeven om deze machine als servermachine te gebruiken. <Verzenden>  <Instellingen Fax op afstand>
Verzenden van een fax
Wanneer u een fax verzendt, hoeft u alleen de clientmachine te bedienen. Het is niet nodig om de servermachine te bedienen (deze machine).
Faxen ontvangen
Faxen die worden ontvangen door een servermachine (deze machine), worden geconverteerd tot I-faxen en doorgezonden naar een clientmachine via het netwerk. U moet instellingen voor de servermachine (deze machine) van tevoren opgeven om door te zenden naar een clientmachine. <Doorstuurinstellingen>
De gegevens van de afzender van een fax verzonden vanaf de client-machine worden afgedrukt op basis van de instelling op de servermachine. <TX terminal ID>
7J2C-05U