Kleurregistratie en kleurintensiteit automatisch aanpassen

De machine voert automatische aanpassing (kalibratie) uit om verkeerde kleurregistratie te voorkomen en ervoor te zorgen dat de originele kleurintensiteit correct wordt gereproduceerd. U kunt de timing en frequentie voor kalibratie instellen.
Verkeerde kleurregistratie is het fenomeen dat optreedt wanneer de afdrukpositie iets verschuift voor elke kleur en dat een wazig afdrukresultaat oplevert dat onscherp is.
Afbeelding met verkeerde kleurregistratie
 
Afbeelding zonder verkeerde kleurregistratie
Kleurintensiteit verwijst naar de intensiteit van kleuren zoals rood, geel, groen, blauw en paars.
Kleurintensiteit niet gereproduceerd
Origineel
Kleurintensiteit gereproduceerd
Regelmatig kalibreren kan de levensduur van de tonercartridge beïnvloeden.
Kalibratie uitvoeren wanneer het tonerniveau laag is kan de kleurbalans negatief beïnvloeden. Als dit probleem zich voordoet, raden wij u aan de tonercartridge die bijna leeg is te vervangen. Het resterende tonerniveau controleren
Automatische kalibratie wordt uitgevoerd overeenkomstig wijzigingen in de status en omgeving van de machine.
1
Druk op  (Inst./Registrern)  <Aanpassen/Onderhoud>  <Aanpassen beeldkwaliteit>  <Instellingen voor automatische volledige kalibratie>.
2
Stel <Timing voor auto. volledige kalibratie bij opstarten> en <Frequentie vr auto. volledige kalibratie> in.
Timing voor auto. volledige kalibratie bij opstarten
Selecteer de timing voor het automatisch uitvoeren van kalibratie nadat de stroom is ingeschakeld.
Frequentie vr auto. volledige kalibratie
Stel de frequentie in voor het automatisch uitvoeren van kalibratie. Stel dit item in op <Hoog> als er vaak verkeerde kleurregistratie optreedt.
7J2C-0H7