De resterende hoeveelheid verbruiksmaterialen controleren

Wanneer u op  (Statusmonitor) drukt, verschijnt het scherm Status monitor, waarop u het tonerniveau en het resterende aantal nietjes kunt controleren.
U kunt de resterende hoeveelheid verbruiksmaterialen vanaf de Remote UI (UI op afstand) controleren. Controleren van de machinestatus

Het resterende tonerniveau controleren

Het is raadzaam het resterende tonerniveau te controleren voordat u een grote opdracht afdrukt om na te gaan of u al dan niet een nieuwe tonercartridge moet klaarzetten.
Druk op (Statusmonitor)  <Verbruiksmat./Overige>  controleer het resterende tonerniveau.

De resterende ruimte in de tonerafvalbak controleren

Het is raadzaam om de resterende ruimte in de tonerafvalbak te controleren voordat u een grote opdracht afdrukt, om na te gaan of u al dan niet een nieuwe tonerafvalbak moet klaarzetten.
Druk op  (Statusmonitor) <Verbruiksmat./Overige>  controleer <Afvaltoner>.

De gedetailleerde status van verbruiksmaterialen controleren

Controleer de gedetailleerde status van verbruiksmaterialen.
Druk op  (Statusmonitor)  <Verbruiksmat./Overige>  <Contr. verbr.mat.>

Het scherm <Toner/Afvaltoner>


7J2C-0H2