De instellingen afzonderlijk importeren/exporteren

U kunt alleen de adreslijsten uit het adresboek importeren/exporteren. Beheerdersbevoegdheden zijn nodig om deze bewerkingen uit te voeren.
Voor informatie over het bewerken van een CSV-adresboekbestand om te importeren raadpleegt u Adresboekitems.

De instellingen afzonderlijk exporteren

1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gegevensbeheer] en selecteer de instellingen die u wilt exporteren.
Bij het exporteren van adressenlijsten
4
Klik op [Start exporteren].
5
Volg de aanwijzingen op het scherm om aan te geven waar de gegevens moeten worden opgeslagen.

Instellingen afzonderlijk importeren

1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gegevensbeheer] en selecteer de instellingen die u wilt importeren.
Bij het importeren van adreslijsten
4
Klik op [Start importeren]  [OK].
De machine moet worden herstart afhankelijk van de instellingen die u wilt importeren. Herstarten van de machine
7J2C-0A8