Persoonlijke verificatie gebruiken voor het beheer van afdrukken/faxen/extern scannen via een computer

U kunt persoonlijke-verificatiebeheer toepassen op afdrukken, faxen en extern scannen (Uw computer gebruiken om te scannen (Extern scannen) (Windows)) via een computer. Dat kan veiliger zijn, aangezien de machine deze bewerkingen niet accepteert, tenzij de gebruiker is geïdentificeerd.
 (Inst./Registrern)  <Beheerinstellingen>  <Gebruikersbeheer>  <Authentificatiebeheer>  <Beperk opdracht v.a extern app. znder gebruikersverif.>  <Aan>  <OK>   (Inst./Registrern)   (Inst./Registrern) <Gew. inst. toep.>  <Ja>
7J2C-08F