De verificatiefuncties configureren

U kunt de aanmeldingsmethodes van gebruikers, verificatieapparaten en andere verificatiefuncties configureren op basis van uw systeemomgeving en behoeften. U kunt ook opgeven hoe het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven.

De aanmeldingsmethodes van gebruikers en verificatieapparaten configureren

Geef de aanmeldingsmethodes van gebruikers (Aanmeldingsmethode) en verificatieapparaten (Verificatieapparaat) op. Merk op dat de verificatieapparaten eerst moeten worden ingesteld voordat u onderstaande instellingen configureert.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]  [Authentificatiebeheer].
4
Klik op [Basisinstellingen]  [Bewerken...].
5
Schakel het selectievakje voor [De gebruikersverificatiefunctie gebruiken] in en geef de benodigde instellingen op.
Selecteer de aanmeldingsmethodes die u wilt gebruiken, en geef gedetailleerde instellingen op zoals voor verificatieapparaten.
Verificatie met toetsenbord gebruiken
Gedetailleerde instellingen voor verificatiefuncties configureren
6
Klik op [Bijwerken].
7
Herstart de machine. Herstarten van de machine
De verificatiemethode die voor [Verificatiemodus voor webservice:] is geselecteerd, wordt ook gebruikt voor het uitvoeren van persoonlijke verificatie met adresboekbeheersoftware. <Import/Export van Address Book Mngmnt-software>

Opgeven wanneer het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven

U kunt opgeven wanneer het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven door "Wanneer u de machine gaat gebruiken" of "Nadat op een functieknop is gedrukt" te selecteren. Als "Nadat op een functieknop is gedrukt" is geselecteerd, kunt u de functies opgeven waarvoor aanmelden door gebruiker nodig is. Functies die niet zijn opgegeven, zijn beschikbaar voor niet-geregistreerde gebruikers.
1
Start de Remote UI (UI op afstand). De Remote UI (UI op afstand) starten
2
Klik op [Instellingen/Registratie] op de portaalpagina. Remote UI (UI op afstand)-scherm
3
Klik op [Gebruikersbeheer]  [Authentificatiebeheer].
4
Klik op [Instellingen voor configuratiescherm]  [Bewerken...].
5
Configureer desgewenst de instellingen.
[Inloginstellingen]
Selecteer in [Inlogscherm weergeven:] wanneer het aanmeldingsscherm wordt weergegeven.
Als u [Inlogscherm weergeven wanneer functies waarvoor verificatie vereist is, worden geselecteerd] hebt geselecteerd, selecteer dan ook de functies waarvoor het aanmeldingsscherm moet worden weergegeven.
Als u deze instelling wijzigt, wordt <Beperk toegang taken andere gebr.> mogelijk ingesteld op <Aan>. De relatie tussen de instellingen wordt hieronder aangegeven. <Beperk toegang taken andere gebr.>
Wanneer het selectievakje voor [Inlogscherm weergeven wanneer de bewerking op het apparaat wordt gestart] is ingeschakeld:
<Kopie/Afdruk>, <Verzenden> en <Opslaan> in <Beperk toegang taken andere gebr.> zijn ingesteld op <Aan>
Wanneer het selectievakje voor [Inlogscherm weergeven wanneer functies waarvoor verificatie vereist is, worden geselecteerd] is ingeschakeld en het selectievakje voor [Kopie], [Toegang opgeslagen bestanden] of [Afdruk] is ingeschakeld in [Selecteer functies waarvoor verificatie vereist is]:
<Kopie/Afdruk> in <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>
Wanneer het selectievakje voor [Inlogscherm weergeven wanneer functies waarvoor verificatie vereist is, worden geselecteerd] is ingeschakeld en het selectievakje voor [Fax] of [Scannen en verzenden] is ingeschakeld in [Selecteer functies waarvoor verificatie vereist is]:
<Verzenden> in <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>
Wanneer het selectievakje voor [Inlogscherm weergeven wanneer functies waarvoor verificatie vereist is, worden geselecteerd] is ingeschakeld en het selectievakje voor [Scannen en opslaan] is ingeschakeld in [Selecteer functies waarvoor verificatie vereist is]:
<Opslaan> in <Beperk toegang taken andere gebr.> is ingesteld op <Aan>
Als u <Beperk toegang taken andere gebr.> wilt instellen op <Uit>, stelt u dit in op <Uit> nadat deze instelling is voltooid.
[Achtergrondinstellingen aanmeldscherm]
U kunt een achtergrondafbeelding opgeven voor het aanmeldingsscherm.
6
Klik op [Bijwerken].
7J2C-08E