SMB-instellingen doorvoeren

In dit gedeelte wordt beschreven hoe u de instellingen kunt opgeven die moeten worden gebruikt wanneer het apparaat verbinding maakt met een netwerk als een SMB-client.
1
Druk op  (Inst./Registrern).
2
Druk op <Voorkeuren>  <Netwerk>  <TCP/IP instellingen>  <Instel. SMB-client>.
3
Geef de vereiste instellingen op.
<Type authentificatie>
Selecteer de verificatieprotocolversie. Selecteer <NTLMv1> of <NTLMv2>, afhankelijk van de bestemmings-SMB-server. U kunt ook beide selecteren.
<SMB-handtekening voor verbinding eisen>
Om in te stellen dat een SMB-pakket handtekening nodig is voor verbinding met de SMB-server, drukt u op <Aan>.
<Versleuteling vr verbinding nodig>
Als u een verbinding met SMB v3.0 versleutelde communicatie wilt aanvragen bij verbinding met een SMB-server, drukt u op <Aan>.
<Timeout>
Stel de tijd in tot wanneer de SMB-verbindingsbestemming reageert.
Bij het verzenden naar een SMB-server is de netwerkverbinding verbroken of was de respons van de server te traag waardoor een time-out door de wachttijd op de machine optreedt voordat de gegevens konden worden verzonden of het doorzenden kon worden voltooid. Als dit gebeurt, kunt u mogelijk een time-out vermijden door de wachttijd te verhogen.
4
Druk op <OK>.
5
Druk op <Geef SMB Client-versie op> en selecteer de SMB-versie die door de SMB-client wordt gebruikt.
6
Druk op <OK>.
7
Druk op  (Inst./Registrern)  <Ja>.
Wanneer <Versleuteling vr verbinding nodig> is ingesteld op <Aan>, kan de machine alleen verbinding maken met SMB-servers die met SMB v3.0 versleutelde communicatie ondersteunt. Wanneer <1.0> en <2.0> zijn ingesteld op <Aan> voor <Geef SMB Client-versie op> maar <3.0> is niet ingesteld op <Aan>, kan de machine geen verbinding maken met SMB-servers die geen ondersteuning bieden voor met SMB v3.0 versleutelde communicatie.
Gebruik dezelfde versie van SMB met de SMB-server en de SMB-client. SMB kan niet worden gebruikt als de versies verschillen.
Afhankelijk van de netwerkinstellingen kan een foutmelding verschijnen bij verzenden naar de SMB-server. Regel in dit geval de tijd in <Timeout>.
7J2C-010